Lokal użytkowy 29144,0 m2, Wodzisław Śląski, Marusze
106 zł/m2 3 096 000 zł

Lokal użytkowy na sprzedaż Wodzisław Śląski, Marusze - 29144,0 m2

106 zł/m2 3 096 000

Szczegóły

Opis oferty

II Licytacja komornicza, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska Oczekujemy na wyznaczenie II terminu licytacji komorniczej Opis BEST S.A. działając w imieniu BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Gdyni (Fundusz), wierzyciela hipotecznego przedmiotowej nieruchomości INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI: ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ Termin I licytacji został wyznaczony na 18-02-2021 r. godz. 14:10 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim (ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski, sala nr 8). Prowadzący sprawę to: Komornik Sądowy w Wodzisławiu Śląskim, Piotr Szweda, sprawa prowadzona jest pod sygn. akt Km 849/10. Telefon kontaktowy do komornika 32 4pokaż telefon Województwo: śląskie Powiat: Wodzisławski Gmina: Wodzisław Śląski Miejscowość: Wodzisław Śląski Ul. Bogumińska Sposób korzystania: nieużytki, łąka, droga, tereny komunikacyjne. Nieruchomości są zabudowane obiektami o różnym przeznaczeniu użytkowym budynek mieszkalny, stacja paliw, budynki usługowe. Obręb: Wodzisław Numery działek: 859/1, 861/1, 860/1, 1032/1, 1516/1, 1579/1, 1577/1, 1034/1, 670/1, 1581/4, 1033/1, 1029/1, 1514/4, 1515/4, 1573/1, 1575/1, 1576/1, 1574/1. Działki gruntu 859/1, 861/1, 860/1, 1032/1, , 1516/1, 1579/1, 1577/1, 1034/1, 670/1, 1581/4, 1033/1, 1029/1, 1514/4, 1515/4, 1573/1, 1575/1, 1576/1, 1574/1, obręb Wodzisław Śląski, AM 5 ul. Bogumińskiej, gmina Wodzisław Śląski, woj. śląskie o łącznej powierzchni 2,9144 ha. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy usługowej oraz tereny zieleni i kolei. Nieruchomości są zabudowane obiektami o różnym przeznaczeniu użytkowym ( budynek mieszkalny, stacja paliw, budynki usługowe). Nieruchomości są częściowo ogrodzone, teren częściowo utwardzony kostką betonową i płytami betonowymi. Działki te posiadają dwa wjazdy od ul. Bogumińskiej. oraz uzbrojenia komunalne sieci: elektro energetycznej , wodociągowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Działki tworzą kompleks gruntu o kształcie nieregularnym, powierzchnia równa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., nr XXII/220/08 z dnia 08.04.2008 r., działka położona jest w strefie o symbolu planu PU – obszar usługowo – produkcyjny. Kompleks nr 1 Dane ogólne i opis techniczny ● Budynek stacji paliw wzniesiony w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, o wymiarach zewnętrznych 7,55 m * 35,40 m + rampa zadaszona z pomostem wejściowym 28,00 m * 3,00 m o konstrukcji stalowej .Obiekt wyposażony w instalację elektryczną beziskrową i wod.- kan. ● Pawilon bistro – budynek nie podpiwniczony, parterowy z nieużytkowym poddaszem. Obiekt wzniesiony systemem gospodarczym na fundamentach żelbetowych, z pustaków Alfa i cegły pełnej. Strop żelbetowy monolityczny, konstrukcja dachu stalowa, dwuspadowe z blachy fałdowej nad całością. Schody wewnętrzne stalowe zabiegowe. ● Kiosk stacji - parterowy, nie podpiwniczony, wybudowany systemem gospodarczym z pustaków Alfa. Konstrukcja dachu stalowa łącznie nad pawilonem bistro i kioskiem, pokrycie z blachy fałdowej. Wymiary 2,60 m* 4,80 m. ● Wiata nad dystrybutorami – rozpiętość 10,46 m * 23 m, wys.7,0 m, o pow. zabudowy 207 m2. Konstrukcja wiaty stalowa, pokrycie z blachy fałdowej. 4 pola słupów stalowych 2T 240 mm na siatce 7,70 m* 6 ,00 m na stropach żelbetowych. ● Stacja paliw usytuowana jest na działkach oznaczonych nr 1581/4, 1515/4. Stacja składa Się z budynku stacji, budynku pawilonu bistro, kiosku stacji, wiaty nad dystrybutorami oraz sześciu zbiorników podziemnych( 4 zbiorniki na etylinę, 2 na olej napędowy) wraz z dystrybutorami paliwa – 8 szt. powierzchnia użytkowa – 2398,00 m2 powierzchnia zabudowy – 2480,00 m2 kubatura – 19145,00 m3 KOMPLEKS NR II BUDYNKI USŁUGOWO - BIUROWE Budynek został wybudowany na działkach nr 1577/1, 1575/1 i 1573/1. •Budynek magazynowo – biurowy, rok budowy lata 90-te, wybudowany systemem gospodarczym. Jest to budynek o nośnej konstrukcji mieszanej, piętrowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Dach o konstrukcji krokwiowo- płatowej, kryty blachą, ocieplony. Wymiary zewnętrzne budynku 13,92 m * 25,86 m. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, teletechniczną wod-kan i co. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, bramy garażowe drewniane. •Budynek myjni samochodów osobowych, biura – obiekt ten jako środkowy w kompleksie, wybudowany w latach 90- tych systemem gospodarczym. Budynek częściowo podpiwniczony, II piętrowy z poddaszem o konstrukcji nośnej mieszanej. Dach o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej ,kryty blachą, ocieplony. Wymiary zewnętrzne budynku 12,49 m * 15,57 m. Przy budynku dobudowano obiekt parterowy o wymiarach 3,50 m * 11,00 m • Budynek transportu i spedycji – obiekt ten jest budynkiem wybudowanym najwcześniej, skrajnym położonym w wyżej opisanym kompleksie po stronie wschodniej na działce oznaczonej nr 1573/1, wybudowanym przed rokiem 1990. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o konstrukcji nośnej tradycyjnej, dach o konstrukcji krokwiowo – jętkowej, kryty blacha powlekaną. Stolarka drewniana. Wymiary zewnętrzne 5,40 m * 10,95 m. Pod budynkiem przebiega ciąg kanalizacji kd Φ 400. Zestawienie ogółem powierzchni kompleksu nr II Powierzchnia zabudowy 591,01 m2 Powierzchnia użytkowa 1402,53 m2 Piwnice 318,00 m2 Parter 483,07 m2 I Piętro 429,46 m2 Poddasze 320,00 m2 w tym 130 m2<1,90 Kubatura 5610,00 m3 BUDYNEK MIESZKALNY • Budynek mieszkalno-usługowy –wybudowany na działkach oznaczonych nr 1573/1, 1574/1. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony o konstrukcji nośnej tradycyjnej, ocieplony z nieukończoną elewacją. Dach o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, kryty blachą powlekaną. Stolarka drewniana i PVC. Budynek częściowo ocieplony . Wybudowany w latach 90 - tych. Obiekt zdewastowany. - powierzchnia użytkowa – 313,28 m2 - powierzchnia zabudowy – 200,67 m2 - kubatura – 1000,00 m3 BUDYNEK FRONTOWY Z WIEŻĄ • Kompleks ten położony jest na działkach oznaczonych nr 860/1, 861/1, 1032/1, 1033/1, 1034/1. Wybudowany w latach 90- tych zwarty kompleks budynków frontowych z wieżą , na który składa się: hala napraw, kotłownia – biura, element dominant – wieża – klatka schodowa, myjnia mniejsza, myjnia większa, warsztat mechaniczny – 2 obiekty. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna, ściany gr. 40 cm, dachy dwuspadowe na konstrukcji stalowej pokryte blachą fałdowaną powlekaną. - powierzchnia użytkowa – 1555,75 m2 - powierzchnia zabudowy – 1362,14 m2 - kubatura – 5276,80,00 m3 BUDYNEK ZAPLECZA MAGAZYNU STALI • Budynek położony jest na działkach oznaczonych nr 670/1 i 861/1 w obszarze własności inwestora o raz narożem płd-zach na działce 1035/4 – własność Skarbu Państwa. Obiekt wybudowany w latach 90- tych parterowy z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, o konstrukcji nośnej mieszanej. Dach o konstrukcji krokwiowo – jętkowej kryty dachówką, w dachu rozmieszczono okna FAKRO. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, brama garażowa 3,65 m * 14,50 m- aluminiowa rolowana/unoszona. Instalacja elektryczna. - powierzchnia użytkowa – 69,89 m2 - powierzchnia zabudowy – 90,14 m2 - kubatura – 450,00 m3 BUDYNEK MAGAZYNU Z PARKIEM MAGAZYNOWYM • Budynek usytuowany na działce oznaczonej nr 670/1, wybudowany w latach 90 – tych. Obiekt wzniesiony systemem gospodarczym. Konstrukcja nośna żelbetowo – stalowa, ściany osłonowe z pustaków żużlobetonowych z zewnątrz otynkowana, Stolarka drewniana. Instalacje: elektryczna, ogrzewanie elektryczne, teren ogrodzony, utwardzony łupkiem ok. 4700 m2. - powierzchnia użytkowa – 346,50 m2 - powierzchnia zabudowy – 370,34 m2 - kubatura – 1670,00 m3 Wartość nieruchomości 4.128.000,00 zł cena wywołania 3.096.000,00 zł Wadium: 412.800,00 zł Wartość I nieruchomości 3.159.200,00 zł Cena wywołania II licytacji 2.106.133,33 zł Wadium 315.920 zł Wartość II nieruchomości 968.800,00 zł Cena wywołania II licytacji 645.866,67 zł Wadium 96.880,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: w przypadku 1 nieruchomości kwotę 315.920,00 zł w przypadku 2 nieruchomości kwotę 96.880,00 zł, w gotówce najpóźniej do godz. 15.30 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego licytację lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem uznanym najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu. nie złożą dowodu, iž wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w, tym zakresie orzeczenie wstrzymujące. egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. I ust. I pkt. l, art.2 pkt. 4, art. 4 pkt. l, art. 6 ust. I pkt. I i ust. 2 ustawy z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz 626, 1045, 1322) nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) za wyjątkiem zwolnienia przewidzianego ww. ustawie W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wierzycielem w formie SMS-owej, e-mailowej lub telefonicznej. Informacji udzielamy od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00 . W weekend istnieje możliwość pozostawienia kontaktu w powyższej formie.

Lokalizacja

Wodzisław Śląski, Marusze
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Lokal użytkowy na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)