Polityka prywatności

Definicje

My/Administrator: Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Krakowskiej 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130727, REGON: 370462969, NIP: 6842168097; e-mail: bok@domiporta.pl, tel: 22 55 55 740


Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.


Polityka: niniejsza Polityka prywatności.


RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie


W związku z korzystaniem z naszych Serwisów zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Lista serwisów Domiporta Sp. z o.o.

 • Domiporta.pl
 • Autotrader.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane
są Twoje dane?

Nie masz Konta w Serwisie ?

Wówczas Twoje Dane (takie, jak adres e-mail, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Twoja Aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług). Z informacji w logach korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług. Ale również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rejestracja w Serwisie

Aby utworzyć Konto w serwisie, jesteś proszony/a o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W związku z założeniem i obsługą konta przetwarzamy Twoje Dane w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Jeżeli zakładasz konto lub logujesz się w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, G+, ), Serwis za Twoją zgodą pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz umieścić tylko pod warunkiem, że nie naruszysz praw tych osób.

Składanie zamówień

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych. jako obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 • w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia Twojej sprawy oraz realizacji usługi formularza kontaktowego świadczonej drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz niezbędność przetwarzania w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 • w celach marketingowych, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych o wybranych przez Ciebie produktach lub usługach – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające.

Profilowanie

Profilowanie jest zautomatyzowanym przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich Danych do oceny Twoich niektórych czynników osobowych, np. sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostosowywania treści redakcyjnych do Ciebie, a polegać to może na:

 • wyświetlaniu Ci treści serwisu, które są dostosowane do Twoich deklarownych preferencji;
 • wyświetlaniu Ci treści serwisu odpowiadających Twojej geolokalizacji (treści o charakterze lokalnym);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści serwisu do Twoich zainteresowań.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści serwisu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

Marketing

Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Ci treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Ci treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa „Powiadamiacza” newslettera);
 • kierowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, w tym komunikatorów dostępnych w mediach społecznościowych, opisu ofert z Serwisu, spełniających wybrane przez Ciebie kryteria (usługa „Newsletter z Ofertami”);
 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych, dotyczących Cię czynników dotyczących zachowania, lub stworzenia prognozy Twoich zachowań na przyszłość.

Reklama Kontekstowa

Reklama Kontekstowa jest to reklama niedopasowana do preferencji Użytkownika. Twoje dane są w takim przypadku przetwarzane w celach marketingowych, w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Reklama behawioralna

Wraz z naszymi zaufanymi partnerami : Criteo, BigData, Agora (lista wszystkich zaufanych partnerów dostępna pod adresem: https://www.domiporta.pl/zaufani-partnerzy) przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także Twoje profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

„Powiadamiacz” w formie Newslettera

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, świadczymy usługę „Powiadamiacza” w formie newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na „Powiadamiacz” (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale potrzebne do wysyłki „Powiadamiacza”. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki „Powiadamiacza” – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach „Powiadamiacza” – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

„Newsletter z Ofertami”

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail lub wyraziły zgodę na subskrypcję newslettera za pośrednictwem komunikatora internetowego, świadczymy usługę „Newsletter z Ofertami” w formie newslettera. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się na „Newsletter z Ofertami” (adresu e-mail) lub zamówienie subskrypcji newslettera za pośrednictwem komunikatora internetowego jest dobrowolne, ale potrzebne do wysyłki „Newslettera z Ofertami”. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki „Newslettera z Ofertami” – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, mediach społecznościowych lub komunikatorach internetowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rekomendacje i polecenia

Przetwarzamy dane Użytkowników Serwisu, którzy wyrażą swoją opinię na temat naszych ogłoszeniodawców, np. agencji nieruchomości. Przetwarzanie danych osobowych realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest badanie i analiza opinii Użytkowników serwisu. Dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzali do momentu wniesienia przez niego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Marketing bezpośredni

Marketing bezpośredni kierowany za pośrednictwem m.in. poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną ma miejsce, pod warunkiem, że wyrazisz dobrowolną zgodę (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie.

Portale społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne, korzystamy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu , na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

- stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Cookies „marketingowe”

My oraz nasi zaufani partnerzy: Criteo, BigData, Agora (lista wszystkich zaufanych partnerów dostępna pod adresem: https://www.domiporta.pl/zaufani-partnerzy) wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu My oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

 • w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes (w tym profilowanie).

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Polityki i dostępnej też pod adresem: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją naszych usług Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

O ile wyrazisz taką zgodę lub zamówisz określone usługi dostępne w Serwisie, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski obszar gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: bok@domiporta.pl lub pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta Domiporta Sp. z o.o, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@domiporta.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 15 czerwca 2020 r.

Zgoda/wycofanie zgody

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności