Działka 800,0m2, Choszczno
150 000 zł 187,50 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

800 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

 • Kategoria Działki i grunty na sprzedaż
 • Lokalizacja Choszczno
 • Cena

  150 000 zł

 • Cena za m2 187,50 zł/m2
 • Rodzaj działki inna
 • Forma własności własność
 • Numer oferty615/2147/OGS
 • Kształt działki prostokąt
 • Powierzchnia
  całkowita
  800 m2 Sprawdź MPZP Sprawdź MPZP
 • Powierzchnia działki800 m2
 • Mediaprąd
 • Droga dojazdowautwardzona
 • Ogrodzenie działkibrak

Opis oferty

Choszczno. Działka gruntu o powierzchnie 810 m 2,( długość 41m, szerokość 21m,) teren płaski. usytuowana przy ul. Kossaka Media przy drodze. Brak napowietrznych linii energetycznych. Internet Orange i E-CHO Brak Planu Zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy na budynek mieszkalny. Badania gruntu przeprowadzano w czerwcu 2021. (opinia dostępna). Narzucają one posadowienie budynku mieszkalnego pośrednio na palach. Alternatywnie można przeprowadzić wymianę gruntu na zagęszczoną poduszkę piaskowo-żwirową . Należy również zaprojektować odwodnienie a poziom posadowienia należy wzmocnić betonem podkładowym. Do budynku należy zaprojektować izolację przeciwwilgociową oraz drenaż. Dostęp do drogi gminnej lokalnej z kostki prefabrykowanej, kawałek gruntu naturalnego i ok 2m stabilizacja żwirem. Dostęp do planowanej drogi- ulica Truskawkowa. W odległości ok 900m są dwa przedszkola, zespół szkoły podstawowe, średnie, banki , paczkomaty 500m, ok 700m pizzerie, restauracje, inne przystanek 800m, dwa Kościoły, markety- Intermarche, Dino, Netto, Biedronka, inne, jezioro, plaża, park. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Polecamy i zapraszamy na prezentację w dogodnym dla Państwa terminie, kontakt na tel. 500pokaż telefon lub 666pokaż telefon Właścicielem ogłoszenia jest Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow . Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody właścicieloa i firmy, Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę firmy Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Ogłoszenie niniejsze nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny i może podlegać uzupełnieniom". Prezentujemy nieruchomość wyłącznie osobie, która jest zainteresowana zakupem nieruchomości. Klient otrzymujący od nas adres nieruchomości nie może go przekazywać osobom innym. Zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych. Choszczno. Plot of land with an area of 810 m 2 (length 41 m, width 21 m), flat area. located at ul. Kossaka Media by the road. No overhead power lines. Internet Orange and E-CHO No zoning plan, zoning conditions for a residential building. Soil tests were carried out in June 2021 (opinion available). They impose the foundation of a residential building indirectly on piles. Alternatively, the soil may be replaced with a compacted sand-gravel pad. Drainage should also be designed and the foundation level should be reinforced with foundation concrete. The building should be designed with anti-moisture insulation and drainage. Access to a local municipal road made of prefabricated cubes, a piece of natural soil and about 2 m stabilization with gravel. Access to the planned road - Truskawkowa Street. At a distance of about 900m there are two kindergartens, a complex of primary and secondary schools, banks, parcel lockers 500m, about 700m pizzerias, restaurants, other stop 800m, two churches, supermarkets - Intermarche, Dino, Netto, Biedronka, other, lake, beach, park. Our office is the sole representative of the Seller. We recommend and invite you to the presentation at a time convenient for you, contact us on tel. 500pokaż telefon or 666pokaż telefon The owner of the announcement is Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow. All rights reserved. Copying, disseminating and using the materials made available in any other way beyond the permitted use specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) without the written consent of the owner and the company, Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow is prohibited and may be the basis for civil and criminal liability. The materials are the secret of Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow within the meaning of the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503, as amended). This announcement does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code, it is for information purposes only and may be supplemented. We present the property only to the person who is interested in purchasing the property. the law on the protection of personal data. Choszczno. Grundstück mit einer Fläche von 810 m 2 (Länge 41 m, Breite 21 m), ebene Fläche. befindet sich an der ul. Kossaka Media an der Straße. Keine Oberleitungen. Internet Orange und E-CHO Kein Bebauungsplan, Bebauungsauflagen für ein Wohnhaus. Bodenuntersuchungen wurden im Juni 2021 durchgeführt (Gutachten liegt vor). Sie erlegen die Gründung eines Wohnhauses indirekt auf Pfählen auf. Alternativ kann der Boden durch ein verdichtetes Sand-Kies-Pad ersetzt werden. Außerdem sollte eine Entwässerung geplant und die Fundamentebene mit Fundamentbeton verstärkt werden. Das Gebäude sollte mit Feuchtigkeitsisolierung und Entwässerung ausgeführt werden. Zufahrt über eine örtliche Gemeindestraße aus vorgefertigten Würfeln, einem Stück Naturboden und ca. 2 m Stabilisierung mit Kies. Zugang zur geplanten Straße - Truskawkowa Street. In einer Entfernung von ca. 900 m gibt es zwei Kindergärten, einen Komplex von Grund- und weiterführenden Schulen, Banken, Paketschließfächer 500 m, ca. 700 m Pizzerien, Restaurants, andere Haltestelle 800 m, zwei Kirchen, Supermärkte - Intermarche, Dino, Netto, Biedronka, andere, See, Strand, Park. Unser Büro ist der einzige Vertreter des Verkäufers. Wir empfehlen und laden Sie zur Präsentation zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt ein, kontaktieren Sie uns unter Tel. 500pokaż telefon oder 666pokaż telefon Der Inhaber der Anzeige ist Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren, Verbreiten und Verwenden der bereitgestellten Materialien auf andere Weise als die zulässige Verwendung, die in den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt 1994, Nr. 24, Punkt 83, in der geänderten Fassung) festgelegt ist. ohne die schriftliche Zustimmung des Eigentümers und des Unternehmens ist Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow verboten und kann die Grundlage für zivil- und strafrechtliche Haftung sein. Die Materialien sind das Geheimnis von Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow im Sinne des Gesetzes vom 16. April 1993 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Gesetzblatt von 2003, Nr. 153, Pos. 1503, in der geänderten Fassung). Diese Anzeige stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, sie dient nur zu Informationszwecken und kann ergänzt werden. Wir stellen die Immobilie nur der Person vor, die am Kauf der Immobilie interessiert ist Daten. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 615/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Choszczno