Działka 1377,0m2, Kołobrzeg
330 000 zł 239,65 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 377 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Kołobrzeg Działki na sprzedaż, budowlane i inwestycyjne w Kołobrzegu o powierzchniach różnych od 1000m do 1700m 24 Styczeń 2022 - cena przez właścicieli podniesiona do kwoty 250 zl/m . Zabudowa jednorodzinna. Dominuje zabudowa wolnostojąca, jednorodzinna oraz tereny usługowe przy drodze powiatowej, która po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S6 oraz dwupasmowej drogi wjazdowej do miasta, stanie się drogą wewnętrzną miasta Kołobrzeg. Wydane warunki zabudowy. +48 5pokaż telefon lub stacjonarny (91pokaż telefon Ogłoszenie ma charakter informacyjny, może podlegać uzupełnieniom. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Prezentujemy nieruchomości osobie zainteresowanej zakupem zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. W Ustawie o gospodarce nieruchomościami istnieje zapis o tym, że wszelkie usługi pośrednictwa są usługami płatnymi.Wynagrodzenie za wykonane usługi pośrednictwa uzganiane są indywidualnie procentowo lub kwotowo. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek sposób, wykraczający poza dozwolony użytek, określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Kołobrzeg Plots for sale, construction and investment in Kołobrzeg with areas ranging from 1000m to 1700m 24 January 2022 - price raised by the owners to PLN 250/m. Single-family housing. Detached, single-family housing and service areas by the poviat road dominate, which after the completion of the construction of the S6 expressway and the two-lane entrance road to the city, will become an internal road of the city of Kołobrzeg. Building conditions issued. +48 5pokaż telefon or landline (91pokaż telefon The announcement is informative and may be supplemented. Our office is the sole representative of the Seller. We present real estate to a person interested in purchasing in accordance with art. 49 of the Personal Data Protection Act, GDPR. The Real Estate Management Act states that all brokerage services are paid services. Remuneration for brokerage services is agreed individually as a percentage or amount. Copying, disseminating and using the materials made available in any way that goes beyond the permitted use specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) without written consent is prohibited and may give rise to civil and criminal liability. The materials are a company secret. Kołobrzeg Grundstücke zum Verkauf, Bau und Investition in Kolberg mit Flächen von 1000 m bis 1700 m 24. Januar 2022 – Preiserhöhung durch die Eigentümer auf 250 PLN/m. Einfamilienhäuser. Es dominieren freistehende Einfamilienhäuser und Dienstleistungsgebiete an der Kreisstraße, die nach Abschluss des Baus der Schnellstraße S6 und der zweispurigen Zufahrtsstraße zur Stadt zu einer internen Straße der Stadt Kolberg werden wird. Bauauflagen erlassen. +48 5pokaż telefon oder Festnetz (91pokaż telefon Die Ankündigung ist informativ und kann ergänzt werden. Unser Büro ist der alleinige Vertreter des Verkäufers. Wir präsentieren Immobilien einem Kaufinteressenten im Sinne von Art. 49 des Datenschutzgesetzes, DSGVO. Das Immobilienverwaltungsgesetz besagt, dass es sich bei allen Maklerleistungen um entgeltliche Leistungen handelt. Die Vergütung für Maklerleistungen wird individuell als Prozentsatz oder Betrag vereinbart. Das Kopieren, Verbreiten und Verwenden der zur Verfügung gestellten Materialien in einer Weise, die über die zulässige Nutzung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (polnisches Gesetzblatt von 1994, Nr. 24, Punkt 83, in der jeweils gültigen Fassung) hinausgeht ) ohne schriftliche Zustimmung ist verboten und kann zivil- und strafrechtliche Haftung nach sich ziehen. Die Materialien sind ein Firmengeheimnis. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 341/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kołobrzeg