Działka 895,0m2, Kołobrzeg
149 000 zł 166,48 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

895 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

KOŁOBRZEG okolica - 23km 24MINUTY DROGĄ DO KOŁOBRZEGU -DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY z mediami i tylko 149 tys. Warunki na dom mieszkalny , jednorodzinny i budynek gospodarczo-garażowy) DZIAŁKA W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY, pow. ok 900m2 Media: woda, prąd, gaz, internet. Usytuowanie na skraju wsi, Blisko do przystanku autobusowego, sklepu, piekarni, kościoła. Kilkuminutowa ....odległość od morza- chroni od bezpośredniego zgiełku i wrzawy letniej. Do brzegu morskiego GĄSKI - pieszo ok 2500m, samochodem -4200m Krystyna Skworcow 500pokaż telefon e-mail: , Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § Kodeksu Cywilnego , może podlegać uzupełnieniom. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji Właścicielem ogłoszenia jest Firma Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow . Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody firmy, Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę spółki Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Oferta jest na wyłączność. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. KOŁOBRZEG neighborhood - 23km 24MINUTES BY ROAD TO KOŁOBRZEG - PLOT WITH DEVELOPMENT CONDITIONS with utilities and only 149 thousand. Conditions for a residential house, a single-family house and a utility and garage building) PLOT IN THE SECOND LINE OF BUILDINGS, area about 900m2 Utilities: water, electricity, gas, internet. Location on the edge of the village, close to the bus stop, shop, bakery, church. A few minutes .... distance from the sea - protects from the direct hustle and bustle of the summer. To the sea shore of GĄSKI - about 2500m on foot, by car - 4200m Krystyna Skworcow 500pokaż telefon e-mail: , The offer is for information purposes, it does not constitute a commercial offer within the meaning of Art. By contacting the office, the Customer agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, item 883). The customer has the right to inspect his personal data and update them. The owner of the advertisement is the company Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow. All rights reserved. Copying, disseminating and using the materials made available in any other way that goes beyond the permitted use specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) without written consent of the company, Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow is prohibited and may give rise to civil and criminal liability. The materials are the secret of Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow within the meaning of the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503, as amended). The offer is exclusive. Our office is the sole representative of the Seller. KOŁOBRZEG Nachbarschaft - 23 km 24 MINUTEN AUF DER STRASSE NACH KOŁOBRZEG - GRUNDSTÜCK MIT ENTWICKLUNGSBEDINGUNGEN mit Versorgungsunternehmen und nur 149 Tausend. Bedingungen für ein Wohnhaus, ein Einfamilienhaus und ein Wirtschafts- und Garagengebäude) GRUNDSTÜCK IN DER ZWEITEN GEBÄUDELINIE, Bereich ca. 900m2 Anschlüsse: Wasser, Strom, Gas, Internet. Lage am Dorfrand, Nähe Bushaltestelle, Laden, Bäckerei, Kirche. Wenige Minuten .... Entfernung zum Meer - schützt vor der direkten Hektik des Sommers. Zum Meeresufer von GĄSKI - ca. 2500 m zu Fuß, mit dem Auto - 4200 m Krystyna Skworcow 500pokaż telefon E-Mail: . Durch die Kontaktaufnahme mit dem Büro stimmt der Kunde der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1997 zum Schutz personenbezogener Daten (Gesetzblatt Nr. 133, Pos. 883) zu. Der Kunde hat das Recht, seine persönlichen Daten einzusehen und zu aktualisieren.Inhaber der Anzeige ist die Firma Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren, Verbreiten und Verwenden der bereitgestellten Materialien auf andere Weise als die zulässige Verwendung, die in den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt 1994, Nr. 24, Punkt 83, in der geänderten Fassung) festgelegt ist. ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow verboten und kann zivil- und strafrechtlich haftbar gemacht werden. Die Materialien sind das Geheimnis von Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow im Sinne des Gesetzes vom 16. April 1993 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Gesetzblatt von 2003, Nr. 153, Pos. 1503, in der geänderten Fassung). Das Angebot ist exklusiv. Unser Büro ist der einzige Vertreter des Verkäufers. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 641/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kołobrzeg