Magazyn 4000,0m2, Recz
700 000 zł 175 zł/m2
Skontaktuj się

Szczegóły

  • Kategoria Magazyny na sprzedaż
  • Lokalizacja Recz
  • Cena

    700 000 zł

  • Cena za m2 175 zł/m2
  • Forma własności własność
  • Numer oferty38/2147/OOS
  • Powierzchnia całkowita4 000 m2
  • Powierzchnia działki11 010 m2

Opis oferty

RECZ OKOLICA.-6km - OBIEKT HODOWLANY - HALA - MAGAZYN - STODOŁA (hodowla indyków) Oferujemy do sprzedaży obiekt hodowlany o powierzchni uyżtkowej ogółem 4000 m2, w skład którego wchodzą : 1) Główny budynek hodowlany- hala 1 piętrowa o powierzchni 3000 m2: parter o powierzchni 2000 m2, piętro o powierzchni 1000 m2, 2) budynek magazynowy o powierzchni 500 m2 3) budynek - stodoła o powierzchni 500 m2 Obiekt stanowi zabudowę działki o pow. 11010 m2. Obecnie wykorzystywany jest do hodowli (indyki). Na terenie obiektu trwają prace remontowe do przysposobienia części powierzchni na cele mieszkaniowe, biurowe i socjalne. Teren w całości ogrodzony, monitorowany. Kształt działki - w kształcie prostokąta, teren płaski. Dojazd do działki z trzech stron drogą asfaltową. Niewielka wieś w której położona jest nieruchomość jest oddalona około 6 km. od Recza, przy drodze w kierunku Drawno. Mając na uwadze wielkość działki, znakomity dojazd do niej, można uznać, że teren ten jest idealny do prowadzenia działalności w zakresie magazynowym, produkcyjnym itp. Istnieje również możliwość kupna położonej w bezpośrednim sąsiedztwie działki budowlanej o pow. 1,45 ha zabudowanej 4 dużymi budynkami. Największy z budynków ma ok. 100 m2, następny ma ok. 1000 m2, trzeci budynków ma ok. 900 m2, jest w złym stanie technicznym, nadaje się do rozbiórki, najmniejszy budynek garażowy o pow. ok. 760 m2, w skład którego wchodzi kilkanaście garaży. ZAPRASZAM 500pokaż telefon, Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Zalecamy osobistą weryfikację podanych informacji. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. RECZ NEARBY-6km - BREEDING FACILITY - HALL - WAREHOUSE - BARN (turkey breeding) We offer for sale a breeding facility with a total usable area of 4000 m2, which includes: 1) The main breeding building - a 1-story hall with an area of 3000 m2: ground floor with an area of 2000 m2, floor with an area of 1000 m2, 2) warehouse building with an area of 500 m2 3) building - barn with an area of 500 m2. 11010 m2. Currently it is used for breeding (turkeys). Renovation works are underway on the premises to prepare a part of the space for housing, office and social purposes. The area is completely fenced and monitored. The shape of the plot - rectangular, flat area. Access to the plot from three sides via an asphalt road. The small village in which the property is located is about 6 km away. from Recz, on the road towards Drawno. Considering the size of the plot, excellent access to it, it can be considered that the area is ideal for warehouse, production, etc. activities. It is also possible to purchase a construction plot with an area of 1.45 ha, built-up with 4 large buildings. The largest of the buildings is approx. 100 m2, the next is approx. 1000 m2, the third is approx. 900 m2, is in poor technical condition, suitable for demolition, the smallest garage building with an area of approx. approx. 760 m2, including several garages. WELCOME 500pokaż telefon, The offer is for information purposes only and does not constitute an offer within the meaning of Art. 66 § 1 of the Civil Code and other relevant legal provisions. We recommend that you verify the information provided personally. By contacting the office, the Customer agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data / Journal of Laws No. 133, item 883 /. The customer has the right to access and update his personal data. RECZ IN DER NÄHE - 6 km - ZUCHTSTÄTTE - HALLE - LAGER - SCHEUNE (Putenzucht) Wir bieten eine Zuchtanlage mit einer Gesamtnutzfläche von 4000 m2 zum Verkauf an, die Folgendes umfasst: 1) Das Hauptzuchtgebäude - eine 1-stöckige Halle mit einer Fläche von 3000 m2: Erdgeschoss mit einer Fläche von 2000 m2, Etage mit einer Fläche von 1000 m2, 2) Lagergebäude mit einer Fläche von 500 m2 3) Gebäude - Scheune mit einer Fläche von 500 m2. 11010 m2. Derzeit wird es für die Zucht (Puten) verwendet. Auf dem Gelände werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, um einen Teil der Fläche für Wohn-, Büro- und Sozialzwecke herzurichten. Das Gelände ist komplett eingezäunt und überwacht. Die Form des Grundstücks - rechteckige, flache Fläche. Zugang zum Grundstück von drei Seiten über eine asphaltierte Straße. Das kleine Dorf, in dem sich das Anwesen befindet, ist ca. 6 km entfernt. von Recz, auf der Straße nach Drawno. In Anbetracht der Größe des Grundstücks und der hervorragenden Zugänglichkeit kann davon ausgegangen werden, dass das Gebiet ideal für Lager-, Produktions- usw. Aktivitäten ist.Es ist auch möglich, ein Baugrundstück mit einer Fläche von zu erwerben 1,45 ha, bebaut mit 4 großen Gebäuden. Das größte der Gebäude hat ca. 100 m2, das nächste ca. 1000 m2, das dritte ca. 900 m2, ist in schlechtem technischen Zustand, zum Abriss geeignet, das kleinste Garagengebäude mit einer Fläche von ca. ca. 760 m2, darunter mehrere Garagen. WILLKOMMEN 500pokaż telefon, Das Angebot dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches und andere einschlägige Rechtsvorschriften. Wir empfehlen Ihnen, die gemachten Angaben persönlich zu überprüfen. Durch die Kontaktaufnahme mit dem Büro stimmt der Kunde der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1997 zum Schutz personenbezogener Daten / Gesetzblatt Nr. 133, Artikel 883 /. Der Kunde hat das Recht, auf seine persönlichen Daten zuzugreifen und diese zu aktualisieren. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 38/2147/OOS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Recz