Działka 3035,0m2, Choszczno
160 000 zł 52,72 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

3 035 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

 • Kategoria Działki i grunty na sprzedaż
 • Lokalizacja Choszczno
 • Cena

  160 000 zł

 • Cena za m2 52,72 zł/m2
 • Rodzaj działki budowlana
 • Forma własności własność
 • Numer oferty570/2147/OGS
 • Kształt działki prostokąt
 • Powierzchnia
  całkowita
  3 035 m2 Sprawdź MPZP Sprawdź MPZP
 • Powierzchnia działki3 035 m2
 • Mediaprąd
 • Droga dojazdowautwardzona
 • Ogrodzenie działkibrak

Opis oferty

Choszczno działka na sprzedaż , o pow. ok 3000m, w cichym miejscu, płaska, w kształcie prostokąta, o wymiarach: szer. ok. 31,5m dł. ok. 96,0 m. Warunki zabudowy - na budowę budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, jednakże na obecny czas warunki te są nieaktualne, należy wystąpić o nowe. Wokoło nowe domy. Wcześniejsze warunki obejmowały zabudowę - obowiązująca linia zabudowy – 12 m od frontu działki, - szerokość elewacji frontowej budynku – do 20 m, - wysokość budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy – do 9 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do dolnej krawędzi dachu) – do 3,5 m, - dach dwu lub wielospadowy o równym pochyleniu połaci w przedziale 35-40 stopni kryty dachówką cementową lub ceramiczną w kolorze czerwonym, brązowym lub odcienia szarości, - odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe lub przydomowej oczyszczalni (nie większej niż 5m3/dobę), - odprowadzenie wód opadowych na teren własnej działki, - zaopatrzenie wodę z własnego ujęcia – studni, - energia elektryczna w drodze. W sąsiedztwie istnieje już zabudowa jednorodzinna oraz szeregowa. Serdecznie polecam oraz zapraszam na prezentację. Krystyna Skworcow 500pokaż telefon lub 519pokaż telefon lub stacjonarny (91pokaż telefon email: lub inne nasze oferty https://swiatnieruchomosci.stargard.pl Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i może podlegać uzupełnieniom. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016r. poz. 922/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Choszczno plot for sale, area 3000m, in a quiet place, flat, rectangular, with dimensions: width approx. 31.5 m, length approx. 96.0 m. these conditions are out of date, you should apply for new ones. New houses all around. The earlier conditions included the development - the current building line - 12 m from the front of the plot, - the width of the front elevation of the building - up to 20 m, - the height of the building measured from the ground level to the ridge - up to 9 m, - the height of the upper edge of the front elevation (to the lower edge of the roof ) - up to 3.5 m, - two-pitched or multi-pitched roof with an equal slope in the range of 35-40 degrees covered with cement or ceramic tiles in red, brown or gray shade, - sewage discharge to a drainless solid waste tank or home sewage treatment plant ( no more than 5 m3 / day), - drainage of rainwater to the area of own plot, - water supply from own intake - well, - electricity on the way. Single-family and terraced houses already exist in the vicinity. I heartily recommend and invite you to the presentation. Krystyna Skworcow 500pokaż telefon or 519pokaż telefon or stationary (91)pokaż telefon email: or our other offers https://swiatnieruchomosci.stargard.pl The content of this announcement is informative and may be subject to supplementation . By contacting the office, the customer agrees to the processing of personal data in accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data / Journal Of Laws of 2016 item 922 /. The customer has the right to access and update his personal data. Choszczno Grundstück zum Verkauf, Fläche 3000m, ruhige Lage, flach, rechteckig, mit Abmessungen: Breite ca. 31,5 m, Länge ca. 96,0 m. Diese Bedingungen sind veraltet, Sie sollten neue beantragen. Ringsum neue Häuser. Zu den früheren Bedingungen gehörten die Bebauung - die jetzige Baulinie - 12 m von der Grundstücksfront, - die Breite der Vorderansicht des Gebäudes - bis zu 20 m, - die Höhe des Gebäudes, gemessen vom Erdgeschoss bis zur First - bis 9 m, - Höhe der Oberkante der Vorderansicht (bis Unterkante Dach) - bis 3,5 m, - zwei- oder mehrteiliges Dach mit gleicher Neigung im Bereich von 35-40 Grad, bedeckt mit Zement- oder Keramikfliesen in Rot-, Braun- oder Grautönen, - Abwassereinleitung in einen abflusslosen Festabfalltank oder eine Hauskläranlage (nicht mehr als 5 m3 / Tag), - Ableitung von Regenwasser in den Bereich von eigenes Grundstück, - Wasserversorgung aus eigener Entnahme - Brunnen, - Strom unterwegs. In der Umgebung existieren bereits Einfamilien- und Reihenhäuser. Ich empfehle und lade Sie herzlich zur Präsentation ein. Krystyna Skworcow 500pokaż telefon oder 519pokaż telefon oder stationär (91)pokaż telefon E-Mail: oder unsere anderen Angebote https://swiatnnieruchomosci.stargard.pl Der Inhalt dieser Ankündigung ist informativ und kann sein ergänzungspflichtig. Durch die Kontaktaufnahme mit dem Büro stimmt der Kunde der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 29. August 1997 zum Schutz personenbezogener Daten / Journal zu Gesetze von 2016 Artikel 922 /. Der Kunde hat das Recht, auf seine persönlichen Daten zuzugreifen und diese zu aktualisieren. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 570/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Choszczno