Działka 1840,0m2, Police
220 000 zł 119,57 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 840 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

Szczecin Police -Działka inwestycyjno-przemysłowa 1840m przy ul. Usługowej . Działka posiada wydane warunki zabudowy -tereny produkcyjno - usługowe, przeznaczona na funkcje gospodarcze - produkcja składów, baz i magazynów. Dopuszcza się również obiekty usługowe, które nie kolidują z przemysłowym charakterem terenu z wyłączeniem budynków związanych ze stałym i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość budowy masztów urządzeń telefonii komórkowej. Wielkość powierzchni zabudowy to max 40%, wysokość zabudowy 14 m przy dowolnym rodzaju dachu. Dopuszczono lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. Doskonała propozycja dla inwestorów. ściślejsza lokalizacja- okolica bunkrów..... media- prąd przy działce, woda daleko - potrzebna studnia. Na działce są drzewa z samosiejki. POLECAMY I ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ 500pokaż telefon lub 915pokaż telefon lub Magdalena Skworcow 733pokaż telefon Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i może podlegać uzupełnieniom. Szczecin Police - Investment and industrial plot 1840m at ul. Service. The plot has land development conditions - production and service areas, intended for economic functions - production of warehouses, bases and warehouses. Service facilities that do not interfere with the industrial nature of the area are also allowed, with the exception of buildings associated with the permanent and long-lasting stay of children and young people. It is possible to build masts of mobile telephony devices. The size of the built-up area is max 40%, the height of the building is 14 m for any type of roof. The location of technical infrastructure construction objects has been allowed. An excellent proposition for investors. more strict location - the vicinity of the bunkers ..... utilities - electricity in the plot, water far away - a well needed. There are self-seeding trees on the plot. WE RECOMMEND AND WELCOME TO THE PRESENTATION 500pokaż telefon or 915pokaż telefon or Magdalena Skworcow 733pokaż telefon The content of this announcement is informative and may be supplemented. Szczecin Police - Investitions- und Industriegrundstück 1840 m in der ul. Bedienung. Das Grundstück verfügt über Landentwicklungsbedingungen - Produktions- und Dienstleistungsflächen, die für wirtschaftliche Funktionen bestimmt sind - Produktion von Lagern, Stützpunkten und Lagern. Zulässig sind auch Dienstleistungseinrichtungen, die den gewerblichen Charakter des Areals nicht beeinträchtigen, mit Ausnahme von Gebäuden, die dem dauerhaften und dauerhaften Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen dienen. Es ist möglich, Mobilfunkmasten zu bauen. Die Größe der bebauten Fläche beträgt max. 40 %, die Gebäudehöhe beträgt 14 m für jede Art von Dach. Die Verortung von Bauobjekten der technischen Infrastruktur wurde zugelassen. Ein hervorragendes Angebot für Investoren. strengere Lage - die Nähe der Bunker ..... Versorgungsunternehmen - Strom auf dem Grundstück, Wasser weit entfernt - ein Brunnen benötigt. Auf dem Grundstück befinden sich selbstaussäende Bäume. WIR EMPFEHLEN UND WILLKOMMEN ZUR PRÄSENTATION 500pokaż telefon oder 915pokaż telefon oder Magdalena Skworcow 733pokaż telefon Der Inhalt dieser Ankündigung ist informativ und kann ergänzt werden. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 386/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Police