Działka 13242,0m2, Drawsko Pomorskie
7 000 000 zł 528,62 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

13 242 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

 • Kategoria Działki i grunty na sprzedaż
 • Lokalizacja Drawsko Pomorskie
 • Cena

  7 000 000 zł

 • Cena za m2 528,62 zł/m2
 • Rodzaj działki komercyjna
 • Forma własności własność
 • Numer oferty646/2147/OGS
 • Kształt działki nieregularny
 • Powierzchnia
  całkowita
  13 242 m2 Sprawdź MPZP Sprawdź MPZP
 • Powierzchnia działki13 242 m2
 • Mediagaz, woda, prąd
 • Droga dojazdowaasfaltowa
 • Ogrodzenie działkiinne

Opis oferty

7 000 000 PLN - Stacja paliw płynnych i LPG. Łączna powierzchnia WSZYSTKICH DZIAŁEK - 1.3242 HA. Sprzedażą objęta jest stacja paliw, warsztat serwisu wulkanizacyjnego, warsztat mechaniczny naprawy pojazdów, garaże, pomieszczenie gospodarcze, wiaty, portiernia, lokal biurowy na parterze i piętrze 3 kondygnacyjnego budynku mieszkalno-biurowego. Działka nr 218/5, pow. 2685m2, zabudowana stacją paliw płynnych i LPG oraz budynkiem usługowo-handlowym o pow.39,84m2, wiatą -105,40m2 a także dwupłaszczowym, 4-komorowy zbiornikiem stalowym na paliwa płynne, o pojemności 50m3 i zbiornikiem LPG 5m3. Obiekt oddany do użytku w roku 2006 )KW KO1D/000pokaż telefon) Działka nr 220/4 zabudowana 3 kondygnacyjnym budynkiem biurowym. sprzedaży podlega lokal użytkowy, pow. 274,40m2, usytuowany częściowo na parterze i i częściowo na pierwszym piętrze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, 69/100, w tym w prawie własności gruntu (KW KO1D/000pokaż telefon Działka nr 220/6, o pow. 4298m2, zabudowana warsztatem naprawczym (trzy bramy wjazdowe, dwa kanały rewizyjne, warsztat elektryczny, akumulatorownia, pomieszczenia socjalne i biurowe, pow. 283,90m2., garaż wolnostojący z zapleczem, pow.30,70m, wiata stalowa, pow. 164,40m Pomieszczenie gospodarcze i cztery garaże, w zabudowie szeregowej, pow. 132,87m, łączna pow. 608,87m KW Nr KO1D/ 000pokaż telefon) Działka nr 220/5 pow. 3808m, zabudowana budynkiem serwisu ogumienia-warsztatem wulkanizacyjnym pow 45,80m , wyposażonym w maszyny i urządzenia do naprawy ogumienia. Budynek gospodarczy z czterema garażami w zabudowie szeregowej o pow. 152,95m. Wiata parkingowa i portiernia pow. 14,40m. Pomiędzy działkami bezkolizyjna komunikacja. Ogrodzenie całości-mieszane (betonowe, metalowe, siatka) Dwie bramy wjazdowe. Obiekt umiejscowiony jest przy drodze Krajowej DK-20 Szczecin- Gdańsk. Opcja sprzedaży poszczególnych działek osobno jest do rozważenia. Warunki sprzedaży do omówienia odnośnie ceny pomożemy w negocjacjach. Zapraszamy, Krystyna Skworcow, tel +48 5pokaż telefon , Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek, określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiada jedynie charakter informacyjny i może podlegać uzupełnieniom. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Prezentujemy nieruchomości osobie zainteresowanej zakupem zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. PLN 7,000,000 - Liquid fuel and LPG station. Total area of ALL PLOTS - 1.3242 HA. The sale includes a gas station, vulcanization service workshop, mechanical workshop for vehicle repair, garages, utility room, sheds, porter's lodge, office space on the ground floor and first floor of a 3-story residential and office building. Plot no. 218/5, area 2,685 m2, built-up with a liquid fuel and LPG station and a service and commercial building with an area of 39.84 m2, a shed - 105.40 m2 and a double-jacket, 4-chamber steel tank for liquid fuels, with a capacity of 50 m3 and a 5 m3 LPG tank. The building was commissioned in 2006. KW KO1D/000pokaż telefon) Plot No. 220/4 with a 3-storey office building. Commercial premises are subject to sale, area 274.40 m2, located partly on the ground floor and partly on the first floor, together with a share in the common property, 69/100, including the ownership of the land (KW KO1D/000pokaż telefon Plot no. 220/6, with an area of 4298 m2, built-up repair workshop (three entrance gates, two inspection channels, electrical workshop, battery room, social and office rooms, area 283.90 m2, detached garage with facilities, area 30.70 m, steel shed, area 164.40 m. four garages, terraced houses, area 132.87 m, total area 608.87 m KW No. KO1D/ 000pokaż telefon) Plot No. 220/5, area 3808 m, developed with a tire service building - vulcanization workshop, area 45.80 m, equipped with machinery and equipment for repairing tires Outbuilding with four terraced garages with an area of 152.95 m2 Carport and porter's lodge with an area of 14.40 m2 Collision-free communication between plots Fully mixed fence (concrete, metal, wire mesh) Two gates entrance it is wrapped by the National Road DK-20 Szczecin-Gdańsk. The option of selling individual plots separately is to be considered. Terms of sale to be discussed regarding the price, we will help in negotiations. Welcome, Krystyna Skworcow, tel +48 5pokaż telefon, Copying, disseminating and using the materials made available in a way that goes beyond the permitted use, specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) without written consent is prohibited and may be the basis for civil and criminal liability. The materials are secret within the meaning of the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503, as amended). The announcement does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code, it is for information purposes only and may be supplemented. Our office is the sole representative of the Seller. We present real estate to a person interested in purchasing in accordance with art. 49 of the Personal Data Protection Act, GDPR. 7.000.000 PLN - Flüssigbrennstoff- und LPG-Tankstelle. Gesamtfläche ALLER GRUNDSTÜCKE - 1,3242 HA. Der Verkauf umfasst eine Tankstelle, eine Vulkanisierungswerkstatt, eine mechanische Werkstatt für Fahrzeugreparaturen, Garagen, einen Hauswirtschaftsraum, Schuppen, eine Pförtnerloge, Büroflächen im Erdgeschoss und im ersten Stock eines 3-stöckigen Wohn- und Bürogebäudes. Grundstück Nr. 218/5, Fläche 2.685 m2, bebaut mit einer Flüssigbrennstoff- und LPG-Station und einem Service- und Geschäftsgebäude mit einer Fläche von 39,84 m2, einer Halle - 105,40 m2 und einem Doppelmantel-4-Kammer-Stahltank für Flüssigbrennstoffe, mit a Kapazität von 50 m3 und einem 5 m3 LPG-Tank. Das Gebäude wurde 2006 in Betrieb genommen. KW KO1D/000pokaż telefon) Grundstück Nr. 220/4 mit einem 3-geschossigen Bürogebäude. Gewerberäume unterliegen dem Verkauf, Fläche 274,40 m2, teilweise im Erdgeschoss und teilweise im ersten Stock gelegen, zusammen mit einem Anteil am Gemeinschaftseigentum, 69/100, einschließlich des Besitzes des Grundstücks (KW KO1D/000pokaż telefon Grundstück Nr. 220/6, mit eine Fläche von 4298 m2, bebaute Reparaturwerkstatt (drei Eingangstore, zwei Inspektionskanäle, Elektrowerkstatt, Batterieraum, Sozial- und Büroräume, Fläche 283,90 m2, freistehende Garage mit Einrichtungen, Fläche 30,70 m, Stahlschuppen, Fläche 164,40 m vier Garagen, Reihenhäuser, Fläche 132,87 m, Gesamtfläche 608,87 m KW Nr. KO1D/ 000pokaż telefon) Grundstück Nr. 220/5, Fläche 3808 m, bebaut mit einem Reifenservicegebäude - Vulkanisationswerkstatt, Fläche 45,80 m , ausgestattet mit Maschinen und Geräten zur Reifenreparatur Nebengebäude mit vier terrassenförmig angelegten Garagen mit einer Fläche von 152,95 m2 Carport und Pförtnerhaus mit einer Fläche von 14,40 m2 Kollisionsfreie Kommunikation zwischen den Grundstücken Voll gemischter Zaun (Beton, Metall, Maschendraht ) Eingang mit zwei Toren es wird von der Nationalstraße DK-20 Szczecin-Gdańsk umschlossen. Die Möglichkeit, einzelne Grundstücke separat zu verkaufen, ist zu prüfen. Verkaufsbedingungen bezüglich des Preises besprochen werden, wir helfen bei Verhandlungen. Willkommen, Krystyna Skworcow, Tel. +48 5pokaż telefon, Kopieren, Verbreiten und Verwenden der zur Verfügung gestellten Materialien in einer Weise, die über die erlaubte Verwendung hinausgeht, die in den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und ähnliches festgelegt ist Rechte (Journal of Laws 1994, Nr. 24, Punkt 83, in der geänderten Fassung) ohne schriftliche Zustimmung ist verboten und kann die Grundlage für zivil- und strafrechtliche Haftung sein. Die Materialien sind geheim im Sinne des Gesetzes vom 16. April 1993 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Gesetzblatt von 2003, Nr. 153, Pos. 1503, in der geänderten Fassung). Die Ankündigung stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, sie dient lediglich Informationszwecken und kann ergänzt werden. Unser Büro ist der einzige Vertreter des Verkäufers. Wir präsentieren Immobilien einem Kaufinteressenten gem. 49 des Datenschutzgesetzes, DSGVO. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 646/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Drawsko Pomorskie