To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Lokal użytkowy na sprzedaż Olsztyn, Władysława Orkana

300 m2
1 620 000 PLN 5 400 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Budoprzem Spółka z o.o. w upadłości Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 40/4, o pow. 0,0590 ha, położonej w Olsztynie przy ul. Orkana 5b, obręb 65 miasta Olsztyn, Księga Wieczysta OL1O/00036337/5, za cenę nie niższą niż 80% wartości jej oszacowania, tj. kwotę 1 620 000 zł. Składanie ofert: Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA BUDOPRZEM – ORKANA 5B”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 12.10. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie. Złożenie oferty na zakup nieruchomości będzie jednocześnie stanowiło ofertę na zakup ruchomości (w tym sprzętu biurowego i mebli stanowiących jej wyposażenie) za kwotę nie niższą niż 20 000,00 złotych. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu, • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert, • potwierdzenie wpłacenia wadium, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 42 1090 2718 0000 0001 4390 1766, • wadium wynosi 162 000 złotych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk. Syndyk zastrzega sobie prawo: • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy, • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Syndyk uzależnia zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości od wcześniejszego zakupu ruchomości. Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej syndyk@verba-legis.eu lub pod numerem telefonu 667-101-617. Kontakt: Syndyk Radosław Matys tel: 604 510 516 syndyk@verba-legis.eu
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
300 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Olsztyn gmina: Olsztyn miejscowość: Olsztyn ulica: Władysława Orkana

Podobne oferty w tej lokalizacji