Lokal użytkowy 1490,0m2, Pyrzyce, ul. Księcia Bogusława X...
1 600 000 zł 1 073,83 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1490,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

biuro

ico pietro

PIĘTRO

-

Szczegóły oferty T03552

Opis oferty

Nieruchomość w nowej cenie! Kompleks budynków na mieszkania lub hotel, 30 km od Szczecina.W skład nieruchomości wchodzą:Budynek biurowy – zabytkowy, wyróżniający się w okolicy budynek z czerwonej cegły o powierzchni użytkowej 337,95 m². Posiada 3-piętra w tym poddasze oraz podpiwniczenie. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, gospodarcze, socjalne oraz sanitarne. Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej, dach wielospadowy pokryty dachówką. Dostępne instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, hydrantowa, odgromowa, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowe. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Budynek biurowy oraz techniczny połączone są w jeden obiekt łącznikiem.Budynek techniczny – 3-piętrowy, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 909,53 m². Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia techniczne, magazynowe, biurowe, sanitarne. Dostępne instalacje: elektryczna, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowego, hydrantowa, odgromowa.Budynek garażowo-magazynowy to parterowiec, murowany z cegły ceramicznej, dach jednospadowy. Powierzchnia użytkowa – 242,42 m². Dostępne instalacje: elektryczna, hydrantowa, przeciwpożarowa, zabezpieczenia alarmowe. Działki nr: 179/3; 179/4, 179/2, 178/58, 178/91 o łącznej powierzchni 1688,50 m² tworzą całość. Teren uzbrojony w sieci: wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazową, teletechniczną, centralne ogrzewanie. Na działce znajduje się parking. Wjazd na teren nieruchomości bezpośrednio od ulicy Księcia Bogusława. W pobliżu: ul. Księcia Bogusława x – główna ulica miejscowości do 200 m – 2 sklepy wielkopowierzchniowe 200 m – dworzec autobusowy 350 m – DW106 punkty handlowo-usługowe Poczta Polska, szkoła i boisko szkolne Uwarunkowania planistyczne Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:działka nr 179/2, nr 179/3, 179/4, nr 178/58, nr 178/91 obręb 6 m. Pyrzyce, położona jest na obszarze zainwestowanym do zachowania (usługi) oraz na obszarze górniczych wód geotermalnych i na obszarze objętym ochroną konserwatorską (strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej). Kamienica nr 13 Bogusława X, wzniesiona na działce nr 179/4 obręb 6 m. Pyrzyce, wpisana jest do Gminnego Rejestru Zabytków pod nr A-019.Możliwości inwestycyjne: handel, usługi, mieszkania. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw odpłatnego użytkowania pomieszczeń technicznych pod urządzenia telekomunikacyjne oraz nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury telekomunikacyjnej tak w gruncie jak i na elewacji dachu i budynków.Ograniczonym prawem rzeczowym należy objąć pomieszczenia (numeracja wg inwentaryzacji) położone:w BUDYNKU A - technicznym:- w piwnicy:   - pom. nr 0.05 (kablownia) – o powierzchni 51,85 m²    - pom. nr 0.06 (siłownia) – o powierzchni 39,47 m2    - pom. nr 0.04 (akumulatornia) – o powierzchni 46,30m² – pomieszczenie będzie użytkowane przez OPL do czasu przeniesienia akumulatorów do pomieszczenia nr 0.06. Dostęp do pomieszczenia akumulatorni jest przez pomieszczenie nr 0.03 (przedsionek). Po wyniesieniu urządzeń z pomieszczenia nr 0.04 powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicy budynku A technicznym  wyniesie 91,32 m²- na parterze:   - pom. nr 1.03 (CA) – o powierzchni 47,09 m²    - pom. nr 1.04 (PG) – o powierzchni 53,80 m²    - pom. nr 1.05 (LLU) – o powierzchni 6,88 m²             - pom. nr 1.06 (biuro) – o powierzchni 19,95 m² Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze budynku A  technicznego wyniesie 127,72 m²w BUDYNKU C magazyn - garaż:   - pom. nr 3 (agregatornia) – o powierzchni 38,30 m²    - pom. nr 5 (zbiorniki paliwa) – o powierzchni 11,80 m² Powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w budynku C magazyn - garaż wyniesie 50,10 m².Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę teletechniczną w budynku A technicznym i budynku C magazynowym wyniesie 269,14 m².W gruncie nieruchomości działki 179/4 znajdują się czynne elementy infrastruktury teletechnicznej: ciągi kanalizacyjne: 28-otw. o łącznej długości ok. 28 m (szer. 0,8 m), 12-otw. o łącznej długości ok. 1 m (szer. 0,7 m), 1-otw o długości 5 m (szer. 0,1 m), trzy studnie kablowe SK-6 (1,9x1,2 m), na gruncie posadowione są skraplacze (klatka 2x4 m), w gruncie działki 178/58 znajduje się odcinek kanalizacji 12-otw (szer. 0,7 m) długości 3 m. W gruncie działek 179/2, 179/3 i 178/91 brak czynnych elementów infrastruktury teletechnicznej użytkowanej przez DiSU. Łączny pas służebności przesyłu w gruncie dla OPL wynosi 88,14 m². Informacje dodatkowe Dla części OPL wykorzystany zostanie  istniejący punkt zasilania. Dla części sprzedawanej obiektu należy wybudować nowy punkt zasilania  z energetyki zawodowej oraz nową RGnn (Rozdzielnia główna niskiego napięcia) zlokalizowaną w piwnicy na ścianie sąsiadującej z siłownią (pom. 0.06). Do czasu uzyskania nowego punktu zasilania i zawarcia  umowy energetycznej z dostawcą energii, nabywca może być zasilany tymczasowo z rozdzielnicy RGnn OPL i opomiarowany podlicznikiem. Do czasu wybudowania nowego punktu zasilania zużycie energii elektrycznej przez nabywcę należy rozliczać jako nadwyżkę nad historycznie średnim zużyciem przez OPL. Stan prawny -    dla działek 179/3 i 179/4 w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. W Dziale I ujawniono działkę nr 179/3 i 179/4 o łącznej powierzchni 0,1340 ha oraz budynek techniczno-gospodarczy o kubaturze 1.114,50 m3, budynek biurowy o kubaturze 792 m3 i budynek centrali telefonicznej z łącznikiem o kubaturze 3.214 m3. W Dziale II Księgi jako właściciela wpisano Skarb Państwa, natomiast Orange Polska Spółka Akcyjna  jako użytkownika wieczystego gruntu do dnia 05.12.2089 r. i właściciela budynków stanowiących odrębną nieruchomość. W Dziale III i IV Księgi brak wpisów,-    dla działki 178/58 w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. W Dziale I ujawniono działkę nr 178/58 o powierzchni 0,0079 ha. W Dziale II Księgi jako właściciela wpisano Orange Polska Spółka Akcyjna. W Dziale III i IV Księgi brak wpisów,-    dla działki 178/91 w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. W Dziale I ujawniono działkę nr 178/91 o powierzchni 0,0013 ha. W Dziale II Księgi jako właścicieli wpisano w udziale ½  Skarb Państwa – Starosta Pyrzycki oraz w udziale  ½  Orange Polska Spółka Akcyjna. W Dziale III i IV Księgi brak wpisów,-    dla działki 179/2 w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. W Dziale I ujawniono działkę nr 179/2 o powierzchni 0,0526 ha. W Dziale II Księgi jako właścicieli wpisano Skarb Państwa natomiast Orange Polska Spółka Akcyjna jako użytkownika wieczystego gruntu do dnia 05.12.2089 r. W Dziale III i IV Księgi brak wpisów. Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna autobus, Media woda,kanalizacja,elektryczność,ogrzewanie,p. poż.,
Numer oferty: T03552

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Pyrzyce, ul. Księcia Bogusława X 13