Działka 2356,0m2, Ołdakowizna
15 000 000 zł 6 366,72 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

2 356 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Bardzo duża działka stanowiąca kompleks leśny, 40 km od granic Warszawy. Do sprzedaży dwie działki (dwie nieruchomości) stanowiące funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 320,87 ha. - działka nr 397 – Ołdakowizna gm. Stanisławów, pow. miński o pow. 161,44 ha - działka nr 332 – Borucza gm. Strachówka, pow. wołomiński o pow. 159,43 ha Nieruchomość stanowi kompleks leśny, ok. 800 m od trasy nr. 50 Mińsk Mazowiecki-Łochów. W znacznej części ogrodzona jest siatką zamocowaną na słupach betonowych. W kompleksie leśnym znajdują się budynki i budowle: • budynek administracyjny o pow. użytkowej 432,9 m² • budynek gospodarczy o pow. użytkowej 255 m² • budynek biurowy o pow. użytkowej 873,7 m² • budynek energetyczny o pow. użytkowej 222,1 m² • budynek zagłębiony o pow. użytkowej 505 m² • magazyn paliw syntetycznych o pow. użytkowej 15,5 m² • portiernia wolnostojąca o pow. użytkowej 3,3 m² • portiernia wolnostojąca o pow. użytkowej 34,4 m² • leśniczówka o pow. użytkowej 17,1 m² • ponadto: dwie wiaty (w tym jedna drewniana ok. 70 m² Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi ok. 2356 m². Wieża 35 m znajdująca się na nieruchomości nie jest do sprzedaży. Na grunt pod wieżą zostanie przy sprzedaży ustanowione prawo użytkowania dla Orange Polska. Lokalizacja z dogodnym dojazdem do Warszawy - ok. 40 min. Dojazd do nieruchomości: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim w dn. 11.09.2019r. wpisał w dziale III KW. nr SI1M/001pokaż telefon ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności drogi koniecznej o pow. 0.1908 ha na gruncie działek nr 404 i 407 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej we wsi Borucza powiat wołomiński oznaczonej jako działka nr 332 i nieruchomości położonej we wsi Ołdakowizna pow. miński oznaczonej jako działka 397. Na terenie nieruchomości nie znajduje się schron ani budowla ochronna. WAŻNE: Orange Polska jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem budynków, właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty gruntu, zgodnie zobowiązującymi przepisami, w szczególności zapisami Kodeksu Cywilnego, nie jest właścicielem drzew znajdujących się na tym gruncie tak jak ma to miejsce w przypadku posadowionych budynków. Właścicielem drzew jest właściciel gruntu czyli Skarb Państwa.                                                   Użytkownik wieczysty gruntu ma prawo do pobierania pożytków cywilnych (np. wynajem gruntu), czy naturalnych np. owoce z drzew (te które opadły są własnością użytkownika wieczystego gruntu). W pobliżu: • rzeka Rządza• 800 m – droga krajowa nr 50• 1 km – sklep spożywczy• 40 km – granice Warszawy Możliwe wykorzystanie nieruchomości Najbardziej właściwe jest użytkowanie nieruchomości, w sposób określony w SUiKZP – tj. jako TERENU LASÓW, przy uwzględnieniu możliwości inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem terenami leśnymi. Uwarunkowania planistyczne Dla działki nr 397 – Ołdakowizna o pow. 161,44 haStudium Gminy Stanisławów: Uchwała Nr XIV/76/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 roku. Oznaczone w studium kolorem zielonym jako Lasy.Dla działki nr 332 – Borucza o pow. 159,43 haStudium Gminy Strachówka: Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015 roku. Funkcje: ZL – lasy, WW - tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości: • powierzchni 444,9 m² w budynkach, na zasadzie użytkowania (pomieszczenia OPR nie wymagają ogrzewania)• powierzchni 23,2 m² na elewacji, na zasadzie użytkowania• powierzchni 3.168,67 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu (bez kabli SN)• powierzchni 157,5 m² na i nad gruntem, na zasadzie użytkowania Na terenie nieruchomości należy zagwarantować 1 miejsce parkingowe oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych dla służb technicznych obsługujących urządzenia. Po sprzedaży zostaną wykonane prace zabezpieczające infrastrukturę techniczną.Nabywca wykona we własnym zakresie nowe przyłącze energetyczne na podstawie uzyskanych warunków zasilania z OSD i podłączy do swego zasilania obwody części przeznaczonej do sprzedaży.Obecne dwa przyłącza pozostają na cele zasilania urządzeń technicznych. Stan prawny OłdakowiznaKsięga wieczysta OŁDAKOWIZNA, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych:Dział I-0 -  wpisano działkę ewidencyjną o nr:397 – Ołdakowizna – BI-inne tereny zabudowane; o pow. 161,4400 haPozostałe budynki niemieszkalne – kon. 1/0Dział I-SP – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym – 2089.12.05Dział II – jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa; jako użytkownik wieczysty Orange Polska S.A.Dział III i IV – brak wpisów.Stan na dzień 23.03.2023r.Poręby Leśne (Borucza)Księga wieczysta PORĘBY LEŚNE/BORUCZA prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych:Dział I-0 -  wpisano działkę ewidencyjną o nr:332 – Borucza – BI-inne tereny zabudowane; o pow. 159,4300 habudynki biurowe – kond. 2/0 ; pow. użytk.  873,7000 m²pozostałe budynki niemieszkalne  – kond. 1/0 ; pow. użytk. 222,1000 m²budynki transportu i łączności – kond. 1/0 ; pow. użytk. 15,5000 m²budynki transportu i łączności – kond. 1/0 ; pow. użytk.  255,0000 m²budynki biurowe – kond. 2/0 ; pow. użytk.  432,9000 m²pozostałe budynki niemieszkalne  – kond. 1/0 ; pow. użytk. 3,3000 m²budynki transportu i łączności – kond. 1/0 ; pow. użytk. 505,0000 m²Dział I-SP – działka gruntu w użytkowaniu wieczystym – 2089.12.05Dział II – jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa; jako użytkownik wieczysty Orange Polska S.A.Dział III i IV – brak wpisów.Stan na dzień 23.03.2023r. Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna droga krajowa, Media
Numer oferty: T10566

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Ołdakowizna