Lokal użytkowy 4663,0m2, Stargard, ul. Pocztowa 1
2 800 000 zł 600,47 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

4663,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

-

ico pietro

PIĘTRO

-

Szczegóły

Opis oferty

Nieruchomość w nowej cenie! Zespół budynków biurowych w centrum miasta. Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 641 m². Na ogrodzonym terenie znajdują się trzy budynki biurowe o powierzchniach użytkowych: 1989,99 m², 1494,89 m², 781,21 m² oraz budynek agregatowni: 119,70 m², garaż: 191,25 m² i wiata: 85,85 m². Obiekty biurowe o 2 i 3 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony plac do parkowania oraz tuż obok miejsca postojowe. Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Pocztowej. Budynki wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz podłączone do centralnego ogrzewania miejskiego. W skład nieruchomości wchodzą: budynek biurowy o pow. użytkowej 1989,99 m² budynek biurowy o pow. użytkowej 1494,89 m² budynek biurowy o pow. użytkowej 781,21 m² budynek agregatowni o pow. użytkowej 119,70 m² garaż o pow. użytkowej 191,25 m² wiata o pow. użytkowej 85,85 m² Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4662,89 m². W pobliżu: 230 m – Brama Pyrzycka 300 m – Rynek 330 m – Baszta Tkaczy 350 m – galeria handlowa ,,Starówka”, Urząd Gminy 500 m – Urząd Miejski 700 m – droga krajowa nr 20 950 m – stacja kolejowa ,,Stargard” Uwarunkowania planistyczne W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” zatwierdzonym 30.08.2011 r. uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim nr IX/107/2011 ze zmianami, obszar którego częścią jest działka nr 274 znajduje się w jednostce planistycznej nr 1 – Stare Miasto, ze wskazanym kierunkiem rozwoju jako tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych – symbol SM. Działka o nr 274  usytuowana jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 40 decyzją znak: KL.V-0/19/55 z dnia 22.04.1955 r. dla którego ustanowiono strefę „A” ochrony zespołu staromiejskiego oraz strefy „W.II” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, wpisanej do rejestru zabytków decyzją znak: KI.V-0/251/57 z dnia 06.04.1957 r., a budynek przy ul. Pocztowej znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy: powierzchni 597,48 m² w budynkach, na zasadzie użytkowania powierzchni 52 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu powierzchni 6,10 m² na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu powierzchni 22 m² na dachu, na zasadzie użytkowania powierzchni 9,75 m² na elewacji, na zasadzie użytkowania Ponadto na rzecz Poczty Polskiej ustanowione OPR (nieodpłatny) na powierzchni 248 m². Stan prawny Księga wieczysta, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.Dział I-0 -  wpisano działkę ewidencyjną o nr:274 – Stargard Szczeciński; Pocztowa – działka zabudowana – 3 641,00 m2Budynek administracyjno - gospodarczy – Pocztowa Dział I-SP – działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste i stanowiące odrębny przedmiot własności budynki – 2089.12.05Dział II – jako właściciel w pisany jest Skarb Państwa; jako użytkownik wieczysty Telekomunikacja Polska S.A.Dział III i IV – brak wpisów.Stan na dzień 20.05.2022r. Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna autobus,pociąg,droga krajowa, Media woda,kanalizacja,elektryczność,telefon,internet,gaz,ogrzewanie,
Numer oferty: T02398

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Stargard, ul. Pocztowa 1