Lokal użytkowy 41,74m2, Nowy Sącz, Pijarska
175 000 zł 4 192,62 zł/m2

POWIERZCHNIA

41,74 m2

PRZEZNACZENIE

handel

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego (LU4), o powierzchni użytkowej 41,74 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 12,91 m2 oraz prawem związanym z wyodrębnioną własnością lokalu – udziałem 908/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonego w budynku przy ul. Pijarskiej Nr 17A – zlokalizowanym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/1 o powierzchni 0,0266 ha w obrębie 29 objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00083171//7. Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 175 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.). Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 35 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 14pokaż telefon, najpóźniej w dniu 22 grudnia 2021 roku na konto Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18)pokaż telefon lub (18)pokaż telefon. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (18)pokaż telefon
Numer oferty: 2080/3186/OLS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Sącz, Pijarska

Podobne nieruchomości