To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Karpacz

Lokal użytkowy na sprzedaż Karpacz, Saneczkowa

1503,89 m2
711 000 PLN 473 zł/m2
Opis
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. U7 (dalej jako: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: KARPACZ ul. SANECZKOWA 3, powiat JELENIOGÓRSKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE, Księga Wieczysta Nr: JG1J/00020119/1 OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. 249 AM-5 obręb 0001 Karpacz o pow. 0,1472 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wczasowego „ZAKOPIANKA I” o pow. użytkowej 1.503,89 mkw. Budynek wolnostojący, składający się ze zróżnicowanej liczby kondygnacji nadziemnych - od jednej, poprzez dwie (część mieszkalna) do trzech kondygnacji nadziemnych oraz poddasza, a także jednej kondygnacji podziemnej - piwnicy. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki BI - Karpacz Górny zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/201/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29.09.2004 r. działka nr 249 AM-5 obręb 0001 położona jest na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oznaczonymi symbolem MU4 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki. Plan miejscowy ustala następujące użytkowanie podstawowe, obejmujące łącznie wszystkie lub jedną z wymienionych funkcji: - mieszkalnictwo wielorodzinne - wyłącznie jako istniejące, - mieszkalnictwo jednorodzinne, - usługi turystyki i usługi komercyjne. Obiekt budowlany wpisany do wykazu zabytków powiatu jeleniogórskiego pod numerem: JRB B52. UWAGA: Dla części opisanej wyżej nieruchomości została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy Spółką a najemcą, którym jest osoba fizyczna. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 111 mkw. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W ww. części nieruchomości zameldowane są cztery osoby na pobyt stały. Przedmiotowy stosunek najmu podlega przepisom ogólnym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 1. Cena wywoławcza wynosi 711.000 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy złotych 00/100) netto. 2. Minimalna wysokość postąpienia 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 71.100 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki o numerze: 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 26.11.2019 r. 4. Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godz. 12:00 w Warszawie siedzibie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. przy ul. Belgradzkiej 48 lok. U7, 02-793 Warszawa. 5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako: „Regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html oraz wyłożony w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. U7. 6. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fwp.pl/ogloszenia_przetargi.html, oraz wywieszonego w siedzibie spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. U7, Warszawa. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki (02-793 Warszawa ul. Belgradzka 48 lok. U7) lub pod numerem telefonu: +22 446 89 01 (pn.-pt., godz. 08:00 – 16:00). Kontakt: Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. tel: +22 446 89 01 akaczorowska@fwp.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1503,89 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jeleniogórski gmina: Karpacz miejscowość: Karpacz ulica: Saneczkowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE magazyn na sprzedaż 182399m2 magazyn Marki
magazyn Marki

1. Działka o powierzchni 15017 m kw., własność 2. Działka o powierzchni 1430 m kw., użytkowanie wieczyste do 2082r. 3. Działka o powierzchni 1792 m kw., użytkowanie wieczyste do 2082r. Powier...

magazyn na sprzedaż, Marki
9 119 950 zł
182399 m2 50 50 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 1500m2 punkt handlowy Pruszków, Tworki
punkt handlowy Pruszków, Tworki

Sprzedam kompleks handlowo-warsztatowo-magazynowy w Pruszkowie o powierzchni działki -2400 m2, budynki -1500 m2 z pomieszczeniami biurowymi oraz socjalnymi / toalety, kuchnia, szatnia /. Pomieszczeni...

punkt handlowy na sprzedaż, Pruszków
4 100 000 zł
1500 m2 10 2 733 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt handlowy na sprzedaż 140m2 punkt handlowy Warszawa, Targówek, Ossowskiego
punkt handlowy Warszawa, Targówek, Ossowskiego

Idealna lokalizacja pod Twój biznes! Niecałe 100 metrów od wyjścia ze stacji metra, co daje olbrzymi potencjał sprzedażowy. W tej chwili jest tam duży salon fryzjerski i salon odnowy biologicznej, któ...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
1 099 000 zł
140,07 m2 5 7 846 zł/m2
WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 714m2 lokal użytkowy Warszawa, Wawer, ul. Rzeźbiarska
lokal użytkowy Warszawa, Wawer, ul. Rzeźbiarska

Kultowy w latach '80 i '90 Klub UFO w Aninie. Obecnie hotel UFO świadczy usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Część hotelowa składa się z recepcji, 7 pokoi noclegowych, 2 pokoi rezerwowych oraz zaple...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Warszawa
2 200 000 zł
713,97 m2 3 081 zł/m2