To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: wielkopolskie, Piła

Lokal użytkowy na sprzedaż Piła, Krzywa

17685,01 m2
27 000 000 PLN 1 527 zł/m2
Opis
Nieruchomość położona jest w Pile w odległości około 84 km od stolicy województwa – Poznania i około 85 km od Bydgoszczy. Unikatowa lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność do krajowego i międzynarodowego systemu dróg. Działka zlokalizowana jest około 600 m od drogi wojewódzkiej DW179, od dróg krajowych DK11 i DK10 odległość wynosi odpowiednio 5 km i 6 km. Nieruchomość składa się z dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej 17 685,01 m2, z wydzielonymi częściami: • Wielofunkcyjną (biurowo – socjalną, techniczną i produkcyjną) o powierzchni 16 616,10 m2 • Halą belowania ścinek i ekspedycji makulatury o powierzchni 266,5 m2 • Halą produkcyjną heatset o powierzchni o powierzchni 802,51 m2 Na terenie znajdują się również dwie wiaty stalowe o łącznej powierzchni 180,7 m2. Na przedmiotową nieruchomość składa się jedna działka ewidencyjna o numerze 15/201 o powierzchni 7,4571 ha. Możliwość parkowania samochodów osobowych i ciężarowych na działce. Powierzchnia użytkowa: 17 685,01 m2 Powierzchnia gruntu: 7,4571 ha Sąsiedztwo terenów przemysłowych i niezagospodarowanych. Doskonała komunikacja dzięki bliskości dróg krajowych DK11 i DK10. 5 km od drogi krajowej DK11 łączącej Bytom i Kołobrzeg. 6 km od drogi krajowej DK10, łączącej Szczecin i aglomerację Warszawską. Budynek produkcyjny Rok budowy 2000. Powierzchnia użytkowa: 14 222 m2 Budynek kaskadowy o wysokości 4,80 - 16,95 m. Budynek połączony z budynkiem wielofunkcyjnym, technicznym oraz halami heatset i belowania ścinek. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe, fundament blokowy żelbetowy • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Stropy – płyta żelbetowa monolityczna • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Ściany p. poż. – murowane z cegły pełnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych” • Posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico Budynek wielofunkcyjny: Powierzchnia użytkowa: 1 834 m2 Budynek dwukondygnacyjny, połączony z budynkiem produkcyjnym i technicznym. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane • Stropy – prefabrykowane płyty żelbetowe • Schody – żelbetowe monolityczne • Ściany nadziemia – murowane z cegły kratówki i cegły wapienno piaskowej, ściany zewnętrzne docieplone styropianem, ściany klatek schodowych i szybu windowego żelbetowe • Ściany p. poż. – murowane z cegły pełnej • Dach – płyty korytkowe na ściankach ażurowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej • Posadzki – płytki lastrico, w pomieszczeniach biurowych wykładzina dywanowa lub PCV, w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne Budynek hali belowania ścinek i ekspedycji makulatury: Powierzchnia użytkowa: 266,5 m2 Powierzchnia zabudowy: 271,4 m2 Kubatura: 1 759,0 m3 Budynek jednokondygnacyjny, połączony z budynkiem produkcyjnym i halą heatset. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych • Posadzki – posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico Hala heatset: Powierzchnia użytkowa: 14 222 m2 Powierzchnia zabudowy: 825,52 m2 Kubatura: 7 661,70 m3 Budynek jednokondygnacyjny, połączony z budynkiem produkcyjnym. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe, pod maszynę heatset fundament blokowy żelbetowy • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Stropy – płyta żelbetowa monolityczna • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych • Posadzki – posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico. Wiata stalowa I: Powierzchnia użytkowa: 100,7 m2 Powierzchnia zabudowy: 91,5 m2 Kubatura: 480,5 m3 Budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym wybudowany w 2014 r.,niepołączony bezpośrednio z kompleksem budynków produkcyjnych. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe, • Ściany i strop w konstrukcji belek stalowych • Ściany osłonowe i dach wykonane z blachy falistej • Posadzka z kostki betonowej typu BAUMA • Budynek wyposażony w instalację oświetleniową. Wiata stalowa II: Powierzchnia użytkowa: 80 m2 Wymiary: 8 x 10 m Brak informacji o roku budowy. Obiekt niepołączony bezpośrednio z kompleksem budynków produkcyjnych. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe, • Ściany i strop w konstrukcji belek stalowych dwuteowych • Ściany osłonowe i dach wykonane z siatki stalowej • Posadzka z kostki betonowej typu BAUMA Portiernia: Powierzchnia użytkowa: 9 m2 Budynek parterowy wykonany w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Fundamenty budynku wykonane jako płyta żelbetowa, konstrukcja nośna ze słupów stalowych osadzonych w płycie fundamentowej, ściany osłonowe z płyty. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną (oświetleniową i grzewczą) oraz telefoniczną. Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XLII/563/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 roku działka ew. nr 15/201 znajduje się na obszarze na rysunku planu oznaczonym symbolem P3 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części na terenie oznaczonym symbolem Ks – teren przepompowni ścieków komunalnych. The property is located at Pila, approximately 84 kilometers distance to Poznan – capital city of voivodeship and 85 kilometers distance to Bydgoszcz. Unique location provides excellent accessibility to the national and international road network. The plant is situated only 600 m from voivodeship road DW179, 5 kilometers from national road DK11 and approximately 6 km from national road DK10. The property consists of one building of total usable area of 17,685.01 sq m, with separated parts: • Multifunctional part (offices, social and technical part as well as production) with area of 16,616.10 sq m • Hall for baling of clipping and for the expedition of waste paper wit the area of 266.5 sq m • Heatset production hall with the area of 802.51 sq m At the property are also located two sheds with the area of 180.7 sq m. The subject property consists of one evidence plot of following number 15/210 of area approximately 7.4571 ha. Car and TIR parking is possible in plot. In neighborhood industrial and undevelopment areas. Usable area: 17,685.01 sq m Land area: 7,4571 ha The proximity of the industrial and undevelopment areas. Excellent communication – proximity of the DK11 and DK10 national roads. 5 km from the national road DK11, which connects Bytom and Kolobrzeg. 6 km from the DK10 national road, which connects Szczecin with Warsaw agglomeration Production building: Construction year 2000. Usable area: 14,222 sq m Cascade buildinh with height 4.80 - 16.95 m. Building connected with multifunctional and technical buildings and with halls. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing, reinforced concrete block foundation • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Ceilings - monolithic reinforced concrete slab • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Walls, fire - made of solid brick • Roof covered with trapezoidal sheet on cold-bent purlins “ • Industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles Multifunctional building: Usable area: 1,834 sq m A two-storey building, connected to a production and technical building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Reinforced reinforced concrete structure - prefabricated reinforced concrete pillars • Ceilings - prefabricated reinforced concrete slabs • Stairs - monolithic reinforced concrete • Overground walls - made of checker brick and sandlime brick, external walls insulated with styrofoam, walls of staircases and reinforced concrete shaft • Walls, fire - made of solid brick • Roof - channel plates on openwork walls, cover with thermo-weldable roofing paper • Floor - tiles lastrico, in the office rooms carpet or PVC, in ceramic rooms ceramic tiles Technical building: Usable area: 488,4 sq m A one-story building, connected to a production building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Ceilings - monolithic reinforced concrete slab • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Roof covered with trapezoidal sheet metal on cold bent purlins • Industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles. The building of the baling hall for clipping and expedition of waste paper: Usable area: 266.5 sq m Building area: 271.4 sq m Cubature: 1 759.0 cubic m A one-story building, connected with a production building and a heatset hall. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Roof covered with trapezoidal sheet metal on cold bent purlins • Floor - industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles Hala heatset: Usable area: 14 222 sq m Building area: 825.52 sq m Cubature: 7 661.70 cubic m A one-storey building connected to a production building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and benches, reinforced concrete block foundations for the machine • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Support steel structure - plate girders with corrugated metal nets • Supporting reinforced concrete structures - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete ceiling beams • Ceilings - monolithic reinforced concrete slab • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheet covered with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Roof covered with trapezoidal sheet metal on coldformed purlins • Floor - industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles. Steel shed I: Usable area: 100.7 sq m Built-up area: 91.5 sq m Cubature: 480,5 cubic m A single-storey building with a single-sided roof built in 2014, not directly connected with the production buildings complex. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and benches, • Walls and ceiling in the construction of steel beams • Curtain walls and roof made of corrugated metal • BAUMA concrete block floor • The building is equipped with a lighting installation. Steel shed I: Usable area: 80 sq m Dimensions: 8 x 10 m No information about the construction year. Object not connected directly with the production buildings complex. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and benches, • Walls and ceiling in the construction of steel I-beams • Curtain walls and a roof made of steel mesh • BAUMA concrete block floor Concierge: Usable area: 9 sq m A one-storey building made of steel, one-storey, without a basement with a flat roof. The foundations of the building are made as a reinforced concrete slab, supporting structure of steel poles embedded in the foundation slab, curtain walls made of boards. The building is equipped with electrical installations (lighting and heating) and telephone. Property is covered with local master plan. According to the Resolution Piła City Council from 25th January 2014 the property is covered by a single zone for the production facilities, storage facilities and warehouses. Local Master Plan was approved by resolution no. XLII/563/14 on the 25 January 2014. Kontakt Karolina Skurczyńska Senior Consultant Advisory & Transaction Services | Industrial & Logistics | Industrial Brownfields & Sites CBRE Sp. z o.o. Rondo 1 / Rondo ONZ 1 00-124 | Warsaw Telefon +48 725 550 441 Telefon +48 22 544 80 00 Fax +48 22 544 80 01 karolina.skurczynska@cbre.com www.cbre.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
1
Powierzchnia całkowita:
17685,01 m2
Lokalizacja:
województwo: wielkopolskie powiat: pilski gmina: Piła miejscowość: Piła ulica: Krzywa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię punkt usługowy na sprzedaż 78m2 punkt usługowy Warszawa, Wola
punkt usługowy Warszawa, Wola

Do sprzedaży lokal usługowy w stanie developerskim w nowej inwestycji powstałej w doskonale skomunikowanej części Woli, przy ul. Brylowskiej. Powierzchnia lokalu 77,81 m2. Cena 778 100 PLN netto. W...

punkt usługowy na sprzedaż, Warszawa
Do schowka
Zwiń
778 100 zł
77,81 m2 10 000 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię magazyn na sprzedaż 832m2 magazyn Nowa Bukówka
magazyn Nowa Bukówka

Świetna ZABUDOWANA nieruchomość w postaci działki o wymiarach ok 110x55m2 wielkości 6007 m2 oznaczonej w MPZP jako PU (produkcyjno-usługowa). Działka w odległości ok 100-150m od trasy S8 droga krajow...

magazyn na sprzedaż, Nowa Bukówka
Do schowka
Zwiń
1 970 000 zł
832 m2 10 2 368 zł/m2
WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię punkt handlowy na sprzedaż 23m2 punkt handlowy Warszawa, Śródmieście, Topiel
punkt handlowy Warszawa, Śródmieście, Topiel

Lokal narożny 25 mkw z tarasem 15 mkw, na parterze. Okna wychodzą na dwie strony. WYKOŃCZENIE: Ściany gładzie gipsowe malowane na biało, podłoga terakota, nowe okna i drzwi z szybą P4, oświetlenie le...

punkt handlowy na sprzedaż, Warszawa
Do schowka
Zwiń
495 000 zł
22,70 m2 21 806 zł/m2