To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Włosań

Działka na sprzedaż Włosań,

19400 m2
24 115 PLN 1 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 12, Wieliczka, 32-020 Wieliczka tel. 604276461 / fax. Sygnatura: Km 598/18 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce z siedzibą przy , 32-020 , odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 32-031 Włosań, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział KW z/s w Skawinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/00009668/5. Opis nieruchomości: Licytacja dotyczy 1/2 części nieruchomości, odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka, sala nr 33, godz. 12:40. Nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 490 o pow. 0,37ha, nr 746 o pow. 0,32 ha oraz nr 758/3 o pow. 1,25 ha. Działka ewid. nr 490: Dojazd/dostęp do nieruchomości: kilkadziesiąt metrów od ul. Królowej Polski drogą gminną utwardzoną (działka drogowa nr 489 przebiega wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki). Kształt działki wydłużony nieregularny. Teren działki nieogrodzony, działka stanowi obrzeża większego kompleksu leśnego - teren zadrzewiony, zakrzewiony, las liściasty. Działka nieuzbrojona, przez teren działek sąsiadujących przebiega napowietrzna linia energetyczna. Pozostałe media dostępne przy ul. Królowej Polski. Działka ewid. nr 758/3 położona pomiędzy ulicami Królowej Polski, Wspólną i Brzozową/Lipową. Brak urządzonej drogi dojazdowej do nieruchomości. Dostęp do nieruchomości poprzez służebność przechodu i przejazdu ujawniona w dz. I KW. Kształt działki wydłużony zbliżony do prostokąta. Teren o zróżnicowanej topografii, miejscowe spadki/skarpy i obniżenia terenu. Teren działki nieogrodzony. Działka stanowi teren porośnięty roślinnością trawiastą, w części zadrzewiony, zakrzewiony. Działka jest nieuzbrojona. Media (woda, gaz, prąd) dostępne przy ul. Wspólnej (kilkadziesiąt metrów od granicy działki- około 80m). Działka ewid. nr 746: położona jest przy drodze publicznej gminnej (ul. Brzozowa) - przylega dłuższym bokiem do ulicy Brzozowej. Dojazd do ul. Brzozowej od ul. Królowej Polski. Kształt działki wydłużony nieregularny, zbliżony do litery L. Teren działki nieogrodzony. Działka stanowi teren porośnięty roślinnością trawiastą, w części południowo-wschodniej zadrzewiony, zakrzewiony. Działka nieuzbrojona. Napowietrzna linia energetyczna przebiega wzdłuż działek sąsiadujących. W sąsiedztwie brak innych mediów. Woda, gaz, prąd dostępne w odległości ponad 100m przy ul. Wspólnej i pozostałych drogach publicznych w sąsiedztwie. Suma oszacowania wynosi 32 153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 114,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 215,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 93 1090 1665 0000 0001 1530 3895 . Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ……………………………………………………………………….. Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie. Zespół e-ksr
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
19 400 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Krakowski miejscowość: Włosań

Podobne oferty w tej lokalizacji