Magazyn 2545,0m2, Sadowie, Sadowie, Sadowie
94 500 zł
Skontaktuj się

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Fiodorowskiego PESEL 580pokaż telefon NIP: 525pokaż telefon sygn. akt XIX GUp 752/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości gruntowej składająca się z działek ewidencyjnych nr 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 10/45, 10/47 o łącznej powierzchni 2545 m2 zabudowanych budynkiem hali magazynowo produkcyjnej o powierzchni 574,96 m2, położonych w gminie Sadowie, obręb Bogusławice, powiat opatów, województwo świętokrzyskie dla której Sąd Rejonowy w Opatowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/000pokaż telefon za cenę nie niższą niż 94.500,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset i 00/100) złotych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł Zainteresowani winni składać oferty do dnia 9 stycznia 2024 roku osobiście w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego przy ul. Ludnej 9, 00-413 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka lisem poleconym. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2024 r. w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego o godz. 12.00. Operat szacunkowy oraz warunki przetargu dostępne w Gmachu Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A w Warszawie, oraz w biurze syndyka po wcześniejszym umówieniu. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 501pokaż telefon lub adresem e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sadowie, Sadowie, Sadowie