To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Częstochowa

Lokal użytkowy na sprzedaż Częstochowa, Krakowska

995,90 m2
1 134 800 PLN 1 139 zł/m2
Opis
Syndyk Masy Upadłości Adama Szydło - Przedsiębiorstwo Handlowe GRADA - w upadłości 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 OGŁASZA PRZETARG POŁĄCZONY Z AUKCJĄ NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Określenie nieruchomości do sprzedaży stanowiących majątek upadłego i ich ceny oszacowania (netto), zlokalizowanych w Częstochowie, ul. Krakowska 45 i opisanych w księgach wieczystych: - nieruchomość lokalowa opisana w KW CZ1C/00149325/2 – lokal niemieszkalny nr 56C, za cenę nie niższą niż cena oszacowania -1 134 800,00 zł, - nieruchomość lokalowa opisana w KW CZ1C/00149326/9 – lokal niemieszkalny nr 56D, za cenę nie niższą niż cena oszacowania -759 100,00 zł, - nieruchomość lokalową opisana w KW CZ1C/00149328/3 – lokal niemieszkalny nr 56F, za cenę nie niższą niż cena oszacowania -1 327 600,00 zł. - nieruchomość lokalowa opisana w KW CZ1C/00149323/8 – lokal niemieszkalny nr 56A, za cenę nie niższą niż cena oszacowania -1 606 200,00 zł, - nieruchomość lokalowa opisana w KW CZ1C/00149324/5 – lokal niemieszkalny nr 56B, za cenę nie niższą niż cena oszacowania -1 439 900,00 zł, Sprzedaż odbędzie się z wolnej ręki w formie przetargu połączonego z aukcją, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy z dnia 03.08.2021r. – GUp 134/19 oraz zgodnie z regulaminem PRZETARGU POŁĄCZONEGO Z AUKCJĄ określającym warunki sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości lokalowych. Oferty na przetarg połączony z aukcją, spełniające wymogi określone w regulaminie przetargu-aukcji, należy składać na adres Biura Syndyka upadłego Adama Szydło - Przedsiębiorstwo Handlowe GRADA - w upadłości, w Częstochowie 42-202, ul. Bór 147, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia, decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w przetargu aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości której dotyczy oferta na konto masy upadłości nr 94 1090 2590 0000 0001 4318 9996 oraz złożenie oświadczeń określonych w regulaminie przetargu-aukcji. Posiedzenie w sprawie otwarcia i rozpoznania ofert oraz przeprowadzenia aukcji nastąpi w dniu 24 września 2021r. o godz. 12:00 w biurze Syndyka. Informacje o przedmiocie przetargu połączonego z aukcją, regulaminie przetargu-aukcji, opisie i oszacowaniu przedmiotu przetargu, a także o innych okolicznościach faktycznych czy prawnych istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości i jej skutków, można uzyskać w biurze Syndyka pod adresem 42–200 Częstochowa, ul. Bór 147, bądź telefonicznie pod numerami w biurze Syndyka 34 365 87 46, 606 804 893 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub mailowo biurosyndyka@vp.pl. W przetargu połączonym z aukcją nie mogą brać udziału osoby wymienione w art.157a ust.2 Prawa upadłościowego. Sprzedaż odbędzie się na rzecz oferenta, który w przetargu-aukcji zaoferuje najkorzystniejszą cenę oraz spełni warunki sprzedaży określone w regulaminie sprzedaży. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmującą wolę zakupu wszystkich nieruchomości łącznie. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także odstąpienia od sprzedaży bez podawania przyczyn. Kontakt: Syndyk Mieczysław Radecki tel: 34 365 87 46 biurosyndyka@vp.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
995,90 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Częstochowa gmina: Częstochowa miejscowość: Częstochowa ulica: Krakowska

Podobne oferty w tej lokalizacji