Działka budowlana na sprzedaż Braniewo - 4374 m2

Cena 306 108 69,98 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa Lp 1 Lokalizacja Przeznaczenie ul. Królewiecka sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe EL1B/000pokaż telefon dział III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach Obręb 1 Nr działki 16/23 Powierzchnia m² 4374 Cena wywoławcza ( zł ) 306 180,00 Wadium ( zł ) 31 000,00 I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Działka nr 16/23 przy ul. Królewieckiej położona jest w strefie pośredniej miasta Braniewa. Teren nieruchomości pofałdowany, częściowo podmokły, porośnięty krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa przemysłowo – usługowa. Dojazd do nieruchomości z ulicy Królewieckiej wewnętrzną drogą utwardzoną. Działka nie posiada uzbrojenia. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa położona jest na terenach przeznaczonych do rozwoju funkcji produkcyjno – usługowo – składowej. Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Działka znajduje się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej - sieć wod-kan, sieć elektroenergetyczna. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt nabywcy. II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU 1.Przetarg odbędzie się dnia 08.04.2019 roku o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r., drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r. które zakończyły się wynikiem negatywnym. 2.Wadium należy wpłacić do dnia 03.04.2019 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 00pokaż telefon. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu. 3.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: • dowód wniesienia wadium, • dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, • pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości • pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI 1. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. 2. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1). 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko–Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 00pokaż telefon. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 16/23 jest zwolniona z opodatkowania VAT. 6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca. IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. 3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym. 4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej. 5. Nieruchomość objęta przetargiem nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań. 6. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) 7. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 8. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. 9. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. 10. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie: ▪ http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci ▪ http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz ▪ otoprzetargi.pl 11. Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 6pokaż telefon lub 55 6pokaż telefon
Numer oferty: ZSgc0003647
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Braniewo
Cena:

306 108 zł

Cena za m2
69,98 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
4 374 m2
Powierzchnia działki:
4 374 m2
Lokalizacja:
województwo: warmińsko-mazurskie powiat: Braniewski miejscowość: Braniewo
Numer oferty:
ZSgc0003647

Średnie ceny w tej lokalizacji

306 108
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości

Wyposażenie mieszkania

Zestaw startowy do instalacji connected: gniazdo Control i łącznik Wyjście/Powrót - BIAŁY 473zł
Sprawdź
Łącznik bezprzewodowy Dzień/Noc - GRAFITOWY 196zł
Sprawdź
Łącznik bezprzewodowy rolet - GRAFITOWY 196zł
Sprawdź
Łącznik bezprzewodowy oświetlenia i gniazd - TYTANOWY 180zł
Sprawdź
Łącznik bezprzewodowy oświetlenia i gniazd - GRAFITOWY 180zł
Sprawdź
Gniazdo connected 16 A - TYTANOWE 190zł
Sprawdź
Mikromoduł oświetlenia (do sterowania oświetleniem w instalacji connected) 149zł
Sprawdź