Działka 650,0m2, Warszawa, Targówek, Zacisze
1 800 000 zł 2 769,23 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

650 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

 • Kategoria Działki i grunty na sprzedaż
 • Lokalizacja Warszawa, Targówek, Zacisze
 • Cena

  1 800 000 zł

 • Cena za m2 2 769,23 zł/m2
 • Rodzaj działki budowlana
 • Numer oferty4369/2113/OGS
 • Kształt działki kwadrat
 • Powierzchnia
  całkowita
  650 m2 Sprawdź MPZP Sprawdź MPZP
 • Powierzchnia działki650 m2
 • Mediagaz, woda, prąd
 • Droga dojazdowaasfaltowa
 • Ogrodzenie działkiinne

Opis oferty

Lokalizacja - ul. Mleczna 15. Na działce stoi niewielki dom (pow. zabudowy 80m2), piętrowy do rozbiórki wraz z budynkiem gospodarczym. Ok 5-7 minut pieszo do Metra Zacisze. Ustalenia planu (MPZP) w skrócie: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne (możliwość także częściowej zabudowy pod usługi) - maksymalną wysokość zabudowy na 12 m - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek - 35% - powierzchnia biologicznie czynna min 50% Szczegółowe Ustalenia planu (MPZP) dla działki: § 27. Dla jednostek terenowych oznaczonych na rysunku planu symbolami MNK45÷MNK 54: 1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących i bliźniaczych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także odrębne budynki dla usług towarzyszących. 2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9. 3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne. 4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy: 1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek: a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę: – dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2, – dla jednego budynku wolnostojącego - 450 m2, b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w § 11; 2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej: a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, b) ustala się obowiązek realizacji dachu spadzistego, c) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych, d) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne; 3) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych (w tym garaży) - 50 m2; 4) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9; 5) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12; 6) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: - o powierzchni do 300 m2 - 60%, - o powierzchni 300 - 450 m2 - 50%, - o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%, - o powierzchni 600 - 800 m2 - 35%, - o powierzchni powyżej 800 m2 - 30%; 7) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych: - o powierzchni do 300 m2 - 30%, - o powierzchni 300 - 450 m2 - 35%, - o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%, - o powierzchni 600 - 800 m2 - 50%, - o powierzchni powyżej 800 m2 - 55%. 5. Teren jednostki MNK 43, MNK 44, MNK 45, MNK 46, MNK 47, MNK 48, MNK 49, MNK 50 i MNK 51 położony jest w ustalonej planem strefie archeologicznej, o jakiej mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, w związku z czym obowiązują na tym terenie ustalenia zawarte w § 10 ust. 2 pkt 2. Prezentowane przez Bracia Strzelczyk Sp. z o. o oferty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 4369/2113/OGS
Nr licencji zawodowej: 1168

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Targówek, Zacisze