To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Mysłowice

Działka na sprzedaż Mysłowice, Oświęcimska

1172 m2
55 729 PLN 48 zł/m2
Opis
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Katarzyna Jopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy Krakowska 2, 41-400 Mysłowice, pokój 102, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Oświęcimska , 41-400 Mysłowice, dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/00041088/2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oddana w użytkowanie wieczyste, składająca się z działki o nr 1540/4 o łącznej powierzchni 0,1172 ha. Suma oszacowania wynosi 74 305,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 728,75 zł (nieruchomość zwolniona z VAT) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 430,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 74 1020 2528 0000 0402 0103 4297. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny. Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 19.10.2021 r. o godzinie 09:00. Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacje nieruchomości stanowiących własność Zakłady Mięsne Mysław S.A w likwiadacji, odbęda się w dniu 29.10.2021 r. w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, w godzinach: - KA1L/00041088/2 (działka nr 1540/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 9:00 - KA1L/00041269/5 (działka nr 1538/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 9:30 - KA1L/00041735/3 (działka nr 1528/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 10:00 - KA1L/00041084/4 (działka nr 1537/4) położona przy ul. Oświęcimskiej o godzinie 10:30 - KA1L/00041267/1 (działka nr 1539/4) położona przy ul. Oświęcimskiej o godzinie 11:00 - KA1L/00024736/5 (działki nr: 1813/75, 1814/75, 1815/75) położona przy ul. Długiej o godzinie 11:30 Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 172 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Mysłowice gmina: Mysłowice miejscowość: Mysłowice ulica: Oświęcimska

Podobne oferty w tej lokalizacji