Księgi Wieczyste Online - kompedium

Dawniej, zakup mieszkania wiązał się ze żmudną wyprawą do Sądu Rejonowego, który prowadzi ewidencję gruntów i tam w obecności pracowników można się było zapoznać z interesującym nas elementem wpisu. Od kilku lat działa Księga Wieczysta Online. Co warto o niej wiedzieć.
Księga Wieczysta - podstawy

Księga Wieczysta to rejestr publiczny, który przedstawia stan faktyczny nieruchomości. Księga Wieczysta umożliwia sprawdzenie komu oraz jakie prawa przysługują do danego lokalu. Jest to dokument ostateczny i publicznie jawny, który należy sprawdzić w pierwszej kolejności podczas planowanego zakupu mieszkania. To właśnie trzeba szukać potwierdzenia danych sprzedającego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie sprawdzić autentyczność prawa sprzedawcy do zakupu mieszkania.

Co można, a czego nie wolno - online

Wypada zacząć od tego, że nie wszystkie działania możemy wykonać online. Aby założyć zupełnie nową Księgę Wieczystą bądź wpisać nowe osoby uprawnione, należy udać się samodzielnie do urzędu. Te dwie funkcje pozostały bez zmian. Natomiast pozostałe działania można już wykonać bez ruszania się sprzed monitora.

Zakup mieszkania to dopiero początek

Najczęstszym powodem otwierania Księgi Wieczystej jest uzyskanie stosownego odpisu. Taki dokument jest wymagany w czasie zakupu mieszkania, ale nie tylko. Może być również potrzebna w trakcie negocjacji z bankiem, gdy staramy się o kredyt mieszkaniowy. Bardzo ważnym elementem Księgi Wieczystej jest trzeci rozdział (o nim dokładniej za chwilę), z którego można się dowiedzieć o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz o istnieniu innych roszczeń. Chodzi między innymi o prawo pierwokupu bądź dzierżawy.

Działy Księgi Wieczystej

W dziale I znajdziemy informacje o mieszkaniu. Oprócz adresu jest tam również dokładny metraż i liczba pomieszczeń. Pozwoli nam to na zweryfikowanie tego, czy właściciel nie wprowadził nas w błąd, mówiąc o wielkości mieszkania. W dziale II natomiast znajdziemy informację o tym, kto jest właścicielem nieruchomości.

W dziale III mieszczą się informacje o ograniczonych prawach rzeczowych i ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością, a należą do nich między innymi służebności i zastawy. Ta część księgi wieczystej powinna być pusta, a jeśli znajdują się tam jakieś wpisy, musimy poprosić o ich wyjaśnienie.

Jeżeli mieszkanie obciążone jest kredytem hipotecznym, dowiemy się o tym z działu IV. Tu znajdziemy informacje o tym, jakie są to hipoteki (kaucyjna czy zwykła), z dokładnym określeniem wysokości, waluty, nazwą banku, który udzielił kredytu oraz terminu spłaty. Wpisana hipoteka nie jest niczym niebezpiecznym, ponieważ po spłacie kredytu przez zbywcę zostanie wykreślona z księgi wieczystej.

Jak uzyskać odpis z Księgi Wieczystej Online?

Aby uzyskać odpis z Księgi Wieczystej w wersji elektronicznej (plik PDF, gotowy do druku) wystarczy posiadać numer KW. Posiadanie odpowiedniego numeru ma zapobiegać dostępowi do informacji osobom niepowołanym. Po wyświetleniu się interesującego nas dokumentu, wystarczy kliknąć przycisk składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych oraz przepisać numer z obrazka.

Wybierać możemy spośród trzech różnych rodzajów odpisów:

  • odpis zwykły - widnieją w nim jedynie aktualne informacje dotyczące nieruchomości
  • odpis zupełny - gdzie, poza aktualnymi danymi są zawarte również informacje archiwalne dotyczące danej Księgi Wieczystej.
  • wyciąg z Księgi Wieczystej zawierający więcej niż jeden rozdział.
Ile to kosztuje?

Tak samo jak w przypadku osobistego odbioru odpisu, również i w wersji online należy uiścić stosowną opłatę. Należności można wykonać za pomocą przelewu, karty bądź konta bankowego.

  • Za odpis zwykły jest pobierana kwota 20 złotych.
  • Za odpis zupełny jest pobierana kwota 50 złotych.
  • Natomiast za wyciąg z Księgi Wieczystej nalicza się kwotę 5 złotych od każdego
  • rozdziału.
Weryfikacja wydruku

Po wydrukowaniu pozostaje jedynie sprawdzić jeszcze autentyczność odpisu. Każdy wykonany odpis otrzymuje 36 cyfrowy numer, który należy wpisać w systemie Księga Wieczysta Online. Jest to rozwiązanie o tyle dobre, iż nie tylko otrzymujemy potwierdzenie autentyczności odpisu, ale również otrzymujemy potwierdzenie aktualności! Dzięki temu, można wykorzystywać odpis wielokrotnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.