Działka 1888,0m2, Łódź, Ul. Łagiewnicka
1 580 000 zł 836,86 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 888 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nieruchomość w nowej cenie! Nieruchomość na kompleks biurowo-usługowy. Na terenie nieruchomości usytuowany jest budynek biurowo-techniczny o powierzchni 1 306 m², składający się z części A i B, połączonych ze sobą dawnym bunkrem.Ponadto na działce znajdują się drobne zabudowania: 2 budynki techniczne z pomieszczeniami biurowymi o pow. 253,89 m² i 92,07 m², cztery garaże oraz magazyn paliw. Istnieje możliwość rozbiórki tych obiektów. Grunt ma korzystny, regularny kształt, a jego powierzchnia wynosi 8 823 m². Teren ogrodzony, częściowo porośnięty trawą. Nadziedzińcu znajduje się utwardzony plac zagospodarowany na parking naziemny na 30 samochodów. Wjazdy i wejścia na teren nieruchomości są możliwe od ul. Łagiewnickiej oraz od ul. Kasztanowej. W pobliżu: Droga krajowa nr 72 210 m – przystanek autobusowy 400 m – Park Julianowski im. A. Mickiewicza 1 km – stacja kolejowa Łódź Arturówek 4,5 km – centrum Łodzi 6,6 – Aquapark Fala 16 km – autostrada A2   Możliwe wykorzystanie nieruchomości Na terenie nieruchomości możliwa jest budowa kompleksu biurowo-usługowego. Koncepcja zakłada powstanie 3 budynków: rozbudowę o jedną kondygnacjęistniejącego budynku, składającego się z części A i B – budynek U3, budowę dwóch nowych obiektów – budynki U1 i U2. Nowe budynki (U1, U2, U3) zaprojektowane zostały tak, by skalą i charakterem zabudowy tworzyć spójny zespół obiektów usługowych. Zaproponowano nowoczesne materiały do wykończenia elewacji jak płytki klinkierowe, miejscowo metal w odcieniach szarości i bieli oraz duże przeszklenia.   Budynki U1 i U2 Na terenie zaplanowano dwa nowe budynki usługowe wolnostojące: U1 i U2. Pierwszy z nich – U1 to czterokondygnacyjny obiekt z podziemną halą garażową oraz klatką schodową i wejściem bezpośrednio z ulicy. Drugi – U2 posiada trzy kondygnacje, z wejściem od strony północnej i południowej. Na parterze budynków mieszczą się lokale usługowe. Ponadto na piętrach lokale dostępne z przeszklonego korytarza wewnętrznego. Budynki ze względu na bezpieczeństwo pożarowe posiadają dwie odrębne klatki schodowe. Dostawy do lokali odbywać się będą: w U1 od strony północnej, w U2 od ul. Kasztanowej. Obydwa budynki posiadają pomieszczenia na odpady, techniczne, porządkowe, sanitarne oraz windy osobowe i towarowe. Budynek U3 Budynek usługowy wolnostojący U3 przewidziany jako rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących A i B – bez zmian pozostają ich ściany zewnętrzne i nośne,otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych oraz istniejące klatki schodowe w budynku B, które prowadzą do części podziemnej. Koncepcja zakłada nadbudowę dodatkowej kondygnacji naziemnej, której budowa wyczerpuje przewidzianą w MPZP intensywność zabudowy. Budynek posiada wejścia od strony ulicy Kasztanowej i drogi wewnętrznej. Od strony południowej zaplanowano drogę dla dostaw do lokali oraz obsługi istniejącego podziemnego bunkra technicznego. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynek posiada dwie odrębne klatki schodowe, jedną istniejącą w budynku B oraz zewnętrzną. Wysokość budynku: 6,45 m. Budynek posiada pomieszczenie na odpady, techniczne, porządkowe, sanitarne oraz winda osobowa i towarowa. Szczegółowe informacje: pobierz materiały Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty. Opracowana koncepcja architektoniczna przedstawia możliwe rozwiązania przestrzenne w zakresie kształtowania kubatury budynków. Nie stanowi ona projektu budowlanego oraz nie jest poparta badaniami i ekspertyzami. Realizacja będzie wymagała opracowania takiego projektu i uzyskania pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koncepcja Uwarunkowania planistyczne MPZP z dnia 25 stycznia 2018 r. 1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;2. przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna.3. Teren oznaczony symbolem 3U znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.4. wskaźniki zagospodarowania terenu:  a) wskaźnik powierzchni zabudowy maksimum 35%,  b) intensywność zabudowy: minimum 0,1, maksimum 0,7,  c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: - minimum 20%,  d) wysokość zabudowy:   - obiektów budowlanych, z wyłączeniem budynków, w terenie oznaczonym symbolem 3U - maksimum 50,0 m,   - budynków usługowych - maksimum 10,5 m,   - budynków gospodarczych i garażowych - maksimum 5,0 m,  e) dachy o pochyleniu 30% lub dachy płaskie.WARIANT I:  MPZP z dnia 25 stycznia 2018 r. Plan pozwala zrealizować obiekty usługowe o wysokości 2,5 kondygnacji w tym użytkowe poddasze o całkowitej powierzchni PUU wynoszącej około  3700 m².WARIANT II:  MPZP z dnia 25 stycznia 2018 r. Plan pozwala zrealizować obiekty usługowe o wysokości  3  kondygnacji o całkowitej powierzchni PUU wynoszącej około 3700 m².W obu Wariantach wzrost powierzchni PUU może wynieść około 3000 m² . Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej: zakres użytkowania w budynkach: 326,53 m² zakres służebności w gruncie: 438,26 m² zakres użytkowania na gruncie: 326,50 m² zakres służebności na elewacji: 46 m²   Informacje dodatkowe Istnieje możliwość wcześniejszego wybrania oferenta i sprzedaży nieruchomości przed zakończeniem promocji. Stan prawny Dla nieruchomości XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Łodzi, prowadzi księgę wieczystą. Dział I SP - okres użytkowania – marzec 2089.Dział II – własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A.Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów.Dział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów. Ochrona konserwatora nie Strefa komunikacyjna autobus,pociąg,autostrada,lotnisko, Media woda,kanalizacja,elektryczność,telefon,gaz,ogrzewanie,
Numer oferty: ZST05783
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Marcin Świderski
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Łódź, Ul. Łagiewnicka

Podobne nieruchomości