To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Rymanów-Zdrój

Działka pod dzierżawę Rymanów-Zdrój,

10 m2
3 600 PLN 360 zł/m2
Opis
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 11 marca 2020 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 pok. nr 222 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. Opis działki i przeznaczenie dzierżawy: Nieruchomość znajduje się w centralnej części uzdrowiska Rymanów-Zdrój, przy deptaku nad Czarnym Potokiem. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój: Tereny Zieleni Parkowej, w której dopuszcza się wprowadzanie nowych obiektów i urządzeń małej architektury o lokalizacji i formach nie wywołujących zakłóceń w kompozycji zespołu. Przeznaczenie dzierżawy: cel handlowy - sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska wykonanego wg projektu wydzierżawiającego. Wymiary gruntu przeznaczonego do dzierżawy wynoszą 3,00 m x 3,30 m. Dane dotyczące warunków przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 2. Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie - nr 04 8636 0005 2001 0000 0475 0003 w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działki nr ………. położoną w miejscowości ……………….. stoisko nr …….”. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. 8. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 9. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wykonania stoiska według koncepcji wydzierżawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. 10. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wyglądu stoiska przed podpisaniem umowy. 11. Uczestnik, który wygrał przetarg przed przystąpieniem do wykonania stoiska musi uzyskać konieczne pozwolenia i/lub zgody jeżeli są wymagane przepisami prawa. 12. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymanowie, Referacie Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pok. nr 222 lub telefonicznie pod nr 13 43 55 006 wew. 222. 13. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 65 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013) 43 55 006 wew. 222 gmina@rymanow.pl
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
10 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Krośnieński gmina: Rymanów miejscowość: Rymanów-Zdrój

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na wynajem 5000m2 działka Gliwice
działka Gliwice

Do wynajęcia ok 0,5 ha działki leżącej przy jednej z głównych ulic w Gliwicach. Działka jest w znacznej części utwardzona i ogrodzona. Nadaje się idealnie pod komis samochodowy, plac składowy itp. Poś...

Działka na wynajem, Gliwice
10 000 zł
5000 m2 2 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1500m2 działka Radom, Średnia
działka Radom, Średnia

Do wynajęcia ogrodzony plac o powierzchni 1500 m2 + zabudowania o pow. 500 m2 blisko ścisłego centrum miasta. Na placu, obok bramy wjazdowej, znajduje się pawilon murowany, który może pełnić funkcję p...

Działka na wynajem, Radom
6 150 zł
1500 m2 4 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1230m2 działka Radom, Józefa Mireckiego
działka Radom, Józefa Mireckiego

UWAGA!!! Do wynajęcia działka o powierzchni 1230 m2 w super lokalizacji. Wymiary działki to szerokość 30mb, długość 42 mb. Lokalizacja wyjątkowa - dająca 100%  gwarancji prowadzącemu w tym miejscu ...

Działka na wynajem, Radom
4 000 zł
1230 m2 3 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na wynajem 1993m2 działka Gdańsk, Jasień, Kartuska
działka Gdańsk, Jasień, Kartuska

Na wynajem działka o powierzchni 1993 mkw., między ulicami Kartuska, Armii Krajowej oraz Nowej Bulońskiej. Działka posiada Księgę Wieczystą oraz objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestr...

Działka na wynajem, Gdańsk
6 000 zł
1993 m2 3 zł/m2