Mieszkanie 79,62m2, 2 pokoje Sopot, Dolny, Bohaterów Monte Ca...
2 253 800 zł 28 306,96 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

79,62 m2

PIĘTRO

3 / 3

LICZBA POKOI

2

PARKING

-

Szczegóły

Opis oferty

KAMERALNA BUTIKOWA INWESTYCJA W SERCU SOPOTU, NIEOPODAL SŁYNNEGO MOLO  Klimatyzacja w cenie | Ogród zimowy przeszklony | Cisza i spokój w turystycznym zakątku | Blisko do morza | Wysoki standard |  Unikatowa lokalizacja | Wyjątkowy projekt  // dodatkowo płatne: miejsce postojowe w hali garażowej i komórka lokatorska  *** SOPOT To miasto o bogatej historii, z jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Polski - molo. Ten pomost to wizytówka miasta i jednocześnie najdłuższy taki obiekt w Europie. Centrum kurortu to reprezentacyjny deptak przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Znajdują się tu głównie restauracje, kawiarnie, kluby, a także Scena Kameralna Teatru Wybrzeże i charakterystyczny, dzięki swej architekturze, Krzywy Domek. Spacerując po mieście w kierunku południowego zachodu dotrzemy do zalesionej części miasta, gdzie majestatycznie wznosi się słynna Opera Leśna. Dla jednych to najbardziej romantyczne miasto w Polsce, dla innych cel zdrowotnych podróży, a jeszcze inni odnajdują tu świetnie miejsce do relaksu i zabawy.  PROJEKT DEWELOPERSKI Monte 27 to 17 zróżnicowanych powierzchniowo apartamentów zlokalizowanych od 1 do 3 piętra. Metraże apartamentów wahają się od 25 m2 do 79 m2, lokali usługowych zaś od 23 m2 do 147 m2. Inwestycja wbudowana jest w tkankę miasta - ukryta jest pośród historycznych, urokliwych kamieniczek, dzięki czemu panuje tu spokój i cisza, a dopiero za rogiem słychać tętniący życiem deptak. Renomowani architekci stworzyli projekt trafiający w potrzeby nie tylko rodzin z dziećmi, którzy chcą odpocząć w kurorcie, ale również inwestorom, którzy widzą potencjał biznesowy w nadmorskim miasteczku. Unikatowa lokalizacja zapewnia jednocześnie warunki wypoczynkowe oraz rozrywkowe. Projekt charakteryzuje się elastycznością planów, które w przystępny sposób można dostosować do potrzeb - inwestorów czy rodzin. MONTE 27 TO PEREŁKA NA SOPOCKIEJ MAPIE: • Rewitalizacja otoczenia wokół inwestycji i stworzenie nowego pasażu dla mieszkańców i turystów w Sopocie; • Unikatowa lokalizacja w istniejącej tkance miasta; • Niska podaż nowych projektów premium z racji na zwartą zabudowę Sopotu • Elastycznie zaprojektowane mieszkania do dalszego podziału; • Kompaktowe mieszkania w poszukiwanych metrażach; • Wysokiej jakości materiały, np. elewacja z płyt HPL; • Elegancka, nowoczesna architektura; • Atrakcyjne lokale usługowe w części parterowej; • Komórki lokatorskie i miejsca postojowe Sopot to miejsce niezwykłe. To tu styka się błękit nieba z głębią wody. Zachody słońca ścigają się z pięknem wschodów słońca. To tu turyści, koneserzy polskiego Bałtyku, miłośnicy klimatu spotykają się nie tylko latem. Sopot żyje całym rokiem. Miasto pełne kontrastów, które zaskakuje swoimi możliwościami. Swoje miejsce odnajdą tu pasjonaci kultury, odwiedzając muzea, teatry i uczestnicząc w różnego rodzaju festiwalach, które w Sopocie organizowane są z wielkim entuzjazmem. Sopot to również miasto biznesu, które ogromny nacisk stawia na rozwój. Jako jedno z mniejszych polskich kurortów wspiera nie tylko lokalny biznes, ale również ma wpływ na gospodarkę krajową. Sopot miasto marzeń - kameralne uliczki, klimat niosący spokój, ciszę, relaks…, ale kiedy trzeba Sopot żyje całym dniem i nocą… Kontrasty, które wspólnie budują miasto z możliwościami dla każdego. ————————————— KONTAKT: Aleksandra Rzodkiewicz: +48 7pokaż telefon Pośrednik odpowiedzialny: Joanna Czapska (licencja zawodowa nr 4585) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń. —————————————— CONTACT: Aleksandra Rzodkiewicz: +48 7pokaż telefon Broker responsible: Joanna Czapska (professional license No. 4585) Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Landlords. —————————————— A BOUTIQUE INVESTMENT IN THE HEART OF SOPOT, Air conditioning included in the price | Glazed winter garden | Silence and peace in a tourist corner | Close to the sea | High standard | Unique location | Unique design ***** SOPOT is a city with a rich history, with one of the most characteristic symbols of Poland - the pier. This pier is the city's showcase and the longest such structure in Europe. The center of the resort is a representative promenade at ul. Heroes of Monte Cassino. There are mainly restaurants, cafes, clubs, as well as the Chamber Stage of the Wybrzeże Theater and the characteristic, thanks to its architecture, Krzywy Domek. Walking around the city towards the southwest, we will reach the forested part of the city, where the famous Forest Opera rises majestically. For some it is the most romantic city in Poland, for others, it is a destination for health travel, and still, others find it a great place to relax and have fun. DEVELOPMENT PROJECT Monte 27 consists of 17 apartments of various sizes, located from 1 to 3 floors. The areas of the apartments range from 25 m2 to 79 m2, and commercial premises from 23 m2 to 147 m2. The investment is built into the fabric of the city - it is hidden among historic, charming tenement houses, thanks to which there is peace and quiet here, and only around the corner, you can hear the bustling promenade. Renowned architects have created a project that meets the needs of not only families with children who want to rest in a resort, but also investors who see the business potential in a seaside town. The unique location provides conditions for relaxation and entertainment at the same time. The project is characterized by the flexibility of plans that can be easily adapted to the needs of investors or families. MONTE 27 IS A PEARL ON THE SOPOT MAP: • Revitalization of the surroundings around the investment and creation of a new passage for residents and tourists in Sopot; • Unique location in the existing city tissue; • Low supply of new premium projects due to the compact development of Sopot • Flexible apartments for further division; • Compact flats in the required sizes; • High-quality materials, eg HPL facade; • Elegant, modern architecture; • Attractive service premises on the ground floor; • Storage rooms and parking spaces Sopot is an amazing place. This is where the blue of the sky meets the depths of the water. The sunsets race against the beauty of the sunrises. It is here that tourists, connoisseurs of the Polish Baltic Sea, climate lovers meet not only in summer. Sopot lives for the whole year. A city full of contrasts that surprises with its possibilities. Culture enthusiasts will find their place here, visiting museums, theaters and participating in various types of festivals that are organized in Sopot with great enthusiasm. Sopot is also a city of business that puts great emphasis on development. As one of the smaller Polish resorts, it supports not only local business but also has an impact on the national economy. Sopot, a city of dreams - intimate streets, a climate that brings peace, quiet, relaxation... but when necessary, Sopot lives all day and night... Contrasts that together build a city with opportunities for everyone.
Numer oferty: 773191
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Aleksandra Rzodkiewicz

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sopot, Dolny, Bohaterów Monte Cassino

Podobne nieruchomości