Lokal użytkowy 1081,0m2, Koryta
1 300 000 zł 1 202,59 zł/m2

POWIERZCHNIA

1081,00 m2

PRZEZNACZENIE

-

PIĘTRO

parter

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Duża działka blisko drogi krajowej nr 92. Nieruchomość składa się z działek o numerach 3/2, 3/3,3/4 o powierzchni 16 015 m2. ,stanowiących kompleks gruntów o różnorodnym charakterze użytkowania.-Działki nr 3/3 i 3/4 stanowią grunty zabudowane zespołem parterowej zabudowy techniczno-magazynowo-mieszkalnej związanej z funkcją centrali telekomunikacyjnej.-Działka nr 3/2 -grunt niezabudowany, oczekujący na proces urbanizacji - wydzielony jako tereny do zainwestowania.W obrębie działki nr 3/3, wzdłuż zachodniej granicy, posadowiony jest budynek techniczno-mieszkalny, z jednym lokalem zakładowym wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Działka nr 3/4 stanowi kompleks budynków, związanych z obsługą stacji telekomunikacyjnej. Przy północnej granicy działki kompleksu zlokalizowany jest budynek stacji.W obrębie działki nr 3/4 przy wschodniej granicy zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny.Łączna powierzchnia użytkowa budynków techniczno-magazynowo-mieszkalnych wynosi: 1081,28 m2.Teren działki ma kształt zbliżony do trapezu, jest ogrodzony, zniwelowany oraz częściowo utwardzony kostką betonową (ciągi komunikacyjne). Lokalizacja Nieruchomość zlokalizowana jest w Gminie Torzym wies Koryta nr 23, w strefie peryferyjnej gminy , w obszarze rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, oczekujących na proces urbanizacji. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony północnej stanowi budynek mieszkalno-usługowy oraz droga krajowa DK92, od strony południowo-wschodniej grunty niezabudowane. Gmina Torzym jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy wynosi 375 km2. Gmina składa się z 21 sołectw. W gminie dominuje zabudowa indywidualna. Lasy zajmują 63% powierzchni gminy. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa droga A2 i linia kolejowa Warszawa - Berlin. Uwarunkowania planistyczne W myśl postanowień Uchwały Rady Miasta Torzymia nr XXIII/97/01 z dnia 30.06.2001, w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość zlokalizowana na terenach przeznaczonych do rehabilitacji i uzupełnień". Założenia sprzedaży Przez część nieruchomości (działki 3/2 oraz 3/4) przebiega podziemna infrastruktura telekomunikacyjna, dla której zostanie ustanowiona służebność przesyłu obejmująca pas gruntu wzdłuż przebiegu kanalizacji teletechnicznej o szerokości po 0,5 m z każdej strony. Stan prawny Zgodnie z przedłożonym odpisem z Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie, właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. Księga Wieczysta KW nr GW1U/000pokaż telefon zawiera następujące wpisy: Dział I Oznaczenie nieruchomościPołożenie: miejscowość KorytaOpis i mapa: działki nr 3/2,3/3,3/4, o powierzchni 1,6015 ha,Sposób korzystania: -Budynek: Dział I Sp Spis praw związanych z własnościąPrawo użytkowania wieczystego: Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do 5 grudnia 2089 i budynek stanowiący odrębną nieruchomość bliżej opisany w k.- 14-15. Dział II WłasnośćWłaściciel: Skarb PaństwaWpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynkustanowiącego odrębną nieruchomość: Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Dział III Ciężary i ograniczeniaBrak wpisu. Dział IV HipotekiBrak wpisu. Ochrona konserwatora nie Strefa komunikacyjna autostrada Media woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, ogrzewanie
Numer oferty: LST02174
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Sylwia Lipnicka
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Koryta