To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, świdnicki, Świdnica

Lokal użytkowy na sprzedaż Świdnica, Równa

1085,80 m2
1 496 119 PLN 1 378 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU w formie przetargu pisemnego nieograniczonego na SPRZEDAŻ Spółka TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Kryształowa 1/3 NIP: 8731627781, REGON 850457661, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044483, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1.747.000,00 zł ZAPRASZA do VII przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Równej 13A, dz. nr 1850 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli. Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1850 (AM-13, obręb 0004, Śródmieście) o powierzchni 1130,00 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli. Nieruchomość położona jest w Świdnicy przy ul. Równej 13A, w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr SW1S/00039981/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy – V Wydział Ksiąg Wieczystych. Jednocześnie przy sprzedaży zostaną ustanowione ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość tj.: służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz służebność przechodu i przejazdu do działki nr 1849, a także służebność przechodu do piwnicy sąsiedniego budynku. Cena wywoławcza sprzedaży opisanego powyżej prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1850 (AM-13, obręb 0004, Śródmieście) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi: 1 496 118,60 zł netto (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście złotych 60/100) Jeżeli z odrębnie obowiązujących przepisów tak wynika, do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek i w wysokości obowiązujących w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 74 805,93 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych 93/100). Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15:00 do sekretariatu Spółki mieszczącego się przy ul. Kryształowej 1/3 w Tarnowie, a oferent powinien pozostawać związany ofertą przez okres 90 dni, począwszy od dnia upływu terminu do składania ofert. i Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej, a także że zapoznał się i przyjmuje do stosowania „Warunki prowadzenia VII przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1850 (AM-13, obręb 0004, Śródmieście) położonej w Świdnicy przy ul. Równej 13A o powierzchni 1130,00 m2 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli”. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 9:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., przy ul. Kryształowej 1/3 w Tarnowie. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Organizacji i Administracji TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. pod numerem telefonu 516115793 lub 798013035 albo osobiście w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19B pok. 203, w dniach od 28.10.2021 r. do 14.12.2021 r., po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 8:00-13:00). Spisanie i zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach prowadzenia przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl. i Złożenie oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz Pocztex Kurier Polskiej Poczty, z uwagi na obowiązujące procedury obiegu dokumentów w Grupie TAURON, może spowodować opóźnienie w dostarczeniu Oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6231 WARUNKI PROWADZENIA PRZETARGU: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6232 OŚWIADCZENIE OFERENTA BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6233 TREŚĆ PODLEGAJĄCYCH USTANOWIENIU OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6234 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6235 KLAUZULA INFORMACYJNA TDP: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/6236 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 516115793 anna.wypych@tauron-dystrybucja.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1085,80 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Świdnicki gmina: Świdnica miejscowość: Świdnica ulica: Równa

Podobne oferty w tej lokalizacji