Lokal użytkowy 2071,36 m2, Płock, Bielska
2 234 679 zł 1 078,85 zł/m2
Kontakt

Lokal użytkowy na sprzedaż Płock, Bielska - 2071,36 m2

Cena 2 234 679 1 078,85 zł/m2
Kategoria:
Lokale użytkowe na sprzedaż
Lokalizacja:
Płock, Bielska
Cena:

2 234 679 zł

Cena za m2
1 078,85 zł/m2
Przeznaczenie:
handel, usługi
Piętro:
Parter
Powierzchnia całkowita:
2071,36 m2
Powierzchnia działki:
6 366 m2
Lokalizacja:
województwo: Mazowieckie powiat: Płock gmina: Płock miejscowość: Płock ulica: Bielska
Numer oferty:
7096/3186/OOS

Więcej informacji

Syndyk masy upadłości Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego upadłego - Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w upadłości likwidacyjnej, ulica Bielska 58, 09-400 Płock, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 15.01.2018 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego wraz z aneksem z dnia 21.08.2018 r.; II. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe: 1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Płocku przy ulicy Bielskiej 58 oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,6366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PL1P/000pokaż telefon. Nieruchomość zabudowana jest: - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 1 o powierzchni użytkowej 174,82 m? - pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 2 o powierzchni użytkowej 278,42 m? - stacją kontroli pojazdów 1 o powierzchni użytkowej 75,55 m? - stacją kontroli pojazdów 2 o powierzchni użytkowej 197,97 m? - komórką o powierzchni użytkowej 33.35 m? - magazynem 1 o powierzchni użytkowej 439,25 m? - magazynem 2 o powierzchni użytkowej 195,77 m? - magazynem 3 o powierzchni użytkowej 121,06 m? - wiatą o powierzchni użytkowej 74,13 m? - budynkiem biurowo – socjalnym o powierzchni użytkowej 163,30 m? - budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 68,66 m? - budynkiem magazynowo – biurowym o powierzchni użytkowej 159,61 m? - budynkiem wystawienniczym o powierzchni użytkowej 89,47 m?. Minimalna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.083.250,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) netto. 2. Ruchomości w postaci materiałów budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń warsztatowych, urządzeń i materiałów samochodowych, mebli biurowych, urządzeń biurowych, materiałów i urządzeń różnych oraz udziałów w prawie własności hal przenośnych. Minimalna cena sprzedaży ruchomości wynosi 151.429,20 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 20/100) netto. III. Cena minimalna sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.234.679,20 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%); IV. Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 91 1940 10pokaż telefon prowadzony przez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock (decyduje data wpływu oferty do Sądu). V. Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi w budynku Sadu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B, w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 10.30 w sali nr 111. VI. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602pokaż telefon lub drogą elektroniczną pod adresem . Kontakt: Syndyk Anna Kubera tel: 602pokaż telefon
Numer oferty: 7096/3186/OOS
Zwiń opis


Mapa

Podobne nieruchomości