To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Tychy, Stare Tychy

Lokal użytkowy na sprzedaż Tychy, Stare Tychy, Towarowa

19389,80 m2
33 000 000 PLN 1 702 zł/m2
Opis
Budynek produkcyjny z częścią biurową. Nieruchomość położona jest w Tychach, około 2,5 km od centrum miasta i w odległości około 34,5 km od stolicy województwa – Katowic. Unikatowa lokalizacja zapewnia doskonałą dostępność do krajowego i międzynarodowego systemu dróg. Działka zlokalizowana jest około 640 m od drogi krajowej DK1 i około 2,6 km do drogi krajowej DK44, do skrzyżowania tych dróg odległość wynosi 2,6 km. Nieruchomość składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni użytkowej 19 389,8 m2, w tym: • Budynek produkcyjny o powierzchni 12 411 m2 • Budynek wielofunkcyjny o powierzchni 6 390 m2 • Hala belowania ścinek o powierzchni 145,7 m2 • Budynek techniczny o powierzchni 443,10 m2 Na terenie przy wjazdach na teren nieruchomości znajdują się dwie portiernie o powierzchni około 4 m2. Na przedmiotową nieruchomość składa się jedna działka ewidencyjna o numerze 975/16 o powierzchni 2,7774 ha. Możliwość parkowania samochodów osobowych na działce. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są tereny przemysłowe, handlowe i niezagospodarowane Powierzchnia gruntu: 19 389,8 m2 Powierzchnia gruntu: 2,7774 ha Sąsiedztwo terenów przemysłowych, handlowych i niezagospodarowanych. Doskonała komunikacja dzięki bliskości dróg krajowych DK1 i DK44. 640 m od drogi krajowej DK1, łączącej Gdańsk i Zadroń, część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. 2,6 km od drogi krajowej DK44, łączącej Gliwice i Karków. Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy uchwalonym uchwałą nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami działka ew. nr 975/16 znajduje się na terenie oznaczonym na załączniku graficznym jako wielofunkcyjne tereny aktywności gospodarczej o charakterze wytwórczym. Budynek produkcyjny Rok budowy 1999. Powierzchnia użytkowa: 12 411 m2 Budynek kaskadowy o wysokości od. ok. 8 do 17 m. Częściowo przebudowany w 2002 roku. Budynek połączony z budynkiem wielofunkcyjnym oraz halą belowania ścinek. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe, fundament blokowy żelbetowy • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Ściany p. poż. – murowane z cegły pełnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych • Posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico Budynek wielofunkcyjny: Rok budowy 1999. Powierzchnia użytkowa: 6 390 m2 Budynek podpiwniczony o trzech kondygnacjach naziemnych, połączony z budynkiem produkcyjnym i technicznym. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane • Ściany nadziemia – murowane z cegły kratówki i cegły wapienno piaskowej, ściany zewnętrzne docieplone styropianem, ściany klatek schodowych i szybu windowego żelbetowe • Ściany p. poż. – murowane z cegły pełnej • Dach – płyty korytkowe na ściankach ażurowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej • Posadzki – płytki lastrico, w pomieszczeniach biurowych wykładzina dywanowa lub PCV, w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne Budynek techniczny: Rok budowy 1999. Powierzchnia użytkowa: 4 431 m2 Budynek jednokondygnacyjny, połączony z budynkiem wielofunkcyjnym. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych • Posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico Budynek hali belowania ścinek i ekspedycji makulatury: Rok budowy 2002. Powierzchnia użytkowa: 156,2 m2 Powierzchnia zabudowy: 163,34 m2 Kubatura: 1 932,0 m3 Budynek jednokondygnacyjny, połączony z budynkiem produkcyjnym. Konstrukcja i wykończenie: • Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe • Ściany fundamentowe – betonowe i żelbetowe • Konstrukcja stalowa nośna – słupy blachownicowe ze środnikami z blachy falistej • Konstrukcja żelbetowa nośna – słupy żelbetowe prefabrykowane, belki podsuwnicowe żelbetowe • Ściany osłonowe – lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych poliestrem + kasety stalowe ocynkowane, wypełnione izolacją termiczną z wełny mineralnej • Dach kryty blachą trapezową na płatwiach zimnogiętych • Posadzki – posadzki przemysłowe betonowe z włóknem stalowym, płytki lastrico. Portiernie: Powierzchnia użytkowa: 4 m2 każdy Dwa identyczne budynki parterowe wykonane w konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone z dachem płaskim. Fundamenty budynków wykonane jako płyta żelbetowa, konstrukcja nośna ze słupów stalowych osadzonych w płycie fundamentowej, ściany osłonowe z płyty. Budynki wyposażone w instalacje elektryczną (oświetleniową i grzewczą) oraz telefoniczną. The property is located at Tychy, 2.5 km from city center, approximately 34,5 km distance to Katowice – capital city of voivodeship. Unique location provides excellent accessibility to the national and international road network. The plant is situated only 640 m from national road DK1 and 2.6 km from national road DK44. To crossroad of these roads the distance is approximately 2.6 km. The property consists of four buildings of total usable area of 19,389.8 sq m, including: • Production building with area of 12,411 sq m • Multifunctional building with area of 6,390 sq m • hall for baling of clipping and for the expedition of waste paper wit the area of 145.7 sq m • technical building with area of 443.10 sq At the property are also located two concierges with the area of 4 sq m each. The subject property consists of one evidence plot of following number 975/16 of area approximately 2.7774 ha. Car parking is possible in the plot. In neighborhood industrial, services and undevelopment areas. Usable area: 19,389.8 sq m Land area: 2.7774 ha The proximity of the industrial, services and undevelopment areas. Excellent communication – proximity of the DK1 and DK44 national roads. 640 m to national road DK1, which connects Gdans and Zadroń and is a part of international way E75, which connects Helskinki, Gdansk, Lodz, Budapest and Atens. 2.6 km to national road DK44, which connects Gliwice and Krakow. Property isn’t covered with local master plan. In Study of conditions and directions of spatial panning of City of Tychy resolved with revoluntion no 0150/III/40/2002 ot Tychy City Council from 18 December 2002 with laster changes, plot 975/16 is located in area of economic activation with production character. Production building: Construction year 1999 Usable area: 12,411 sq m Cascade buildinh with height 8 to 17 m. Building partly changed in 2002. Building connected with multifunctional and building and with hall for clipping and expedition of waste paper. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing, reinforced concrete block foundation • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Walls fire - made of solid brick • Roof covered with trapezoidal sheet on cold-bent purlins “ • Industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles Multifunctional building: Construcyion year 1999 Usable area: 6,390 sq m Basement building with three-story, connected to a production and technical building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Reinforced reinforced concrete structure - prefabricated reinforced concrete pillars • Overground walls - made of checker brick and sandlime brick, external walls insulated with styrofoam, walls of staircases and reinforced concrete shaft • Walls fire - made of solid brick • Roof - channel plates on openwork walls, cover with thermo-weldable roofing paper • Floor - tiles lastrico, in the office rooms carpet or PVC, in ceramic rooms ceramic tiles Technical building: Construction year: 1999 Usable area: 4,431 sq m A one-story building, connected to a multifunctional building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal insulation from mineral wool • Roof covered with trapezoidal sheet metal on cold bent purlins • Industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles. The building of the baling hall for clipping and expedition of waste paper: Construction year 2002 Usable area: 156.2 sq m Building area: 163.34 sq m Cubature: 1,932 cubic m A one-story building, connected with a production building. Construction and finish: • Foundations - reinforced concrete foot and footing • Foundation walls - concrete and reinforced concrete • Load-bearing steel structure - plate girders with corrugated metal webs • Support reinforced concrete construction - reinforced concrete prefabricated posts, reinforced concrete girder beams • Curtain walls - light casing made of polyester trapezoidal sheeting coated with polyester + galvanized steel cassettes, filled with thermal • Roof covered with trapezoidal sheet metal on cold bent purlins • Floor - industrial concrete floors with steel fiber, lastrico tiles. Concierges: Usable area: 4 sq m each Two one-storey, identical buildings made of steel, one-storey, without a basement with a flat roof. The foundations of the buildings are made as a reinforced concrete slab, supporting structure of steel poles embedded in the foundation slab, curtain walls made of boards. The buildings are equipped with electrical installations (lighting and heating) and telephone. Kontakt Karolina Skurczyńska Senior Consultant Advisory & Transaction Services | Industrial & Logistics | Industrial Brownfields & Sites CBRE Sp. z o.o. Rondo 1 / Rondo ONZ 1 00-124 | Warsaw Telefon +48 725 550 441 Telefon +48 22 544 80 00 Fax +48 22 544 80 01 karolina.skurczynska@cbre.com www.cbre.pl
Więcej
Lokal użytkowy:
na sprzedaż
Liczba pomieszczeń:
1
Powierzchnia całkowita:
19389,80 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Tychy gmina: Tychy miejscowość: Tychy dzielnica: Stare Tychy ulica: Towarowa

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE lokal użytkowy na sprzedaż 700m2 lokal użytkowy Ząbki
lokal użytkowy Ząbki

Nieruchomość dla inwestora! Ząbki. Nieruchomość o pow. 1009 m2 położona jest w miejscowości Ząbki w powiecie wołomińskim. Zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami: piętrowym budynkiem magazynowym o...

Lokal użytkowy na sprzedaż, Ząbki
1 300 000 zł
700 m2 1 857 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 49m2 biuro Warszawa, Praga-Północ
biuro Warszawa, Praga-Północ

Na sprzedaż w cesji lokal użytkowy w stanie deweloperskim o powierzchni 49,46 m2 i wysokości 3,7, usytuowany na parterze z wejściem bezpośrednio od ulicy Szwedzkiej w nowo wybudowanym bloku na Pradze ...

biuro na sprzedaż, Warszawa
638 034 zł
49,46 m2 1 12 900 zł/m2
WYRÓŻNIONE biuro na sprzedaż 86m2 biuro Warszawa, Mokotów, Puławska
biuro Warszawa, Mokotów, Puławska

Proszę zaproponować swoją cenę!!!. Lokal o powierzchni 86 m2 położony na pierwszym piętrze blisko schodów wejściowych. Posiada dwa niezależne wejścia oraz wygospodarowaną przestrzeń na kuchnię, ...

biuro na sprzedaż, Warszawa
1 030 000 zł
86 m2 11 977 zł/m2
WYRÓŻNIONE punkt usługowy na sprzedaż 44m2 punkt usługowy Warszawa, Mokotów
punkt usługowy Warszawa, Mokotów

Lokal z działającym biznesem, marką, wyposażeniem i klientami! Na sprzedaż lokal usługowy o powierzchni 43,70m2, położony na parterze przy ulicy Nałęczowskiej na Mokotowie. Cena: 449 000zł + VAT (do...

punkt usługowy na sprzedaż, Warszawa
449 000 zł 436 000 zł
43,70 m2 9 977 zł/m2