To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, jaworski, Zimnik

Działka na sprzedaż Zimnik,

80000 m2
1 983 000 PLN 25 zł/m2
Opis
Oferta promowana za pomocą MULTIPORTALU NIERUCHOMOŚCI B E B R O K E R . P L OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1J/00011214/7 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Sławomir Kotylak, Kancelaria Komornicza nr I w Jaworze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Klasztorna 5, w sali nr 36, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 75, o powierzchni 8,0764 ha, należącą do dłużnika: (...), położonej: 59-407 Mściwojów, Zimnik, dla której Sąd Rejonowym w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LE1J/00011214/7]. Suma oszacowania wynosi 2 644 000,00 złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 983 000,00 złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 264 400,00 złotych. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 75 1020 5226 0000 6402 0483 2236 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jaworze przy ul. Klasztorna 5, pok. 26, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (76) 819 73 57 Telefon: 71 345 07 29
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
80 000 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Jaworski miejscowość: Zimnik

Podobne oferty w tej lokalizacji