Działka 15969,0m2, Wrocław, Jagodno, Jagodno
15 969 000 zł 1 000 zł/m2

POWIERZCHNIA

15 969 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Piękna działka przy wrocławskim Jagodnie o powierzchni 15 500m2 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MNiU do 3MNiU, dla których obowiązuje przeznaczenie: 1) Podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym z usługami, gdzie usługi zajmują nie mniej niż 30% budynku mieszkalnego lub w parterze tego budynku, b) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z maksymalnie 12 lokalami mieszkalnymi w budynku wolnostojącym, z usługami, gdzie usługi zajmują nie mniej niż 30% budynku mieszkalnego lub w parterze tego budynku, c) usługi podstawowe oraz ponadpodstawowe związane z obsługą mieszkańców z wyłączeniem składów, magazynów paliw oraz odpadów, składów opału, 2) uzupełniające: a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, b) urządzenia i obiekty towarzyszące, c) zieleń. 2. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla budynków przeznaczenia podstawowego jednokondygnacyjnych: - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 200 -300 lub łukowe lub płaskie, - maksymalna wysokość – 8m, 2) dla budynków przeznaczenia podstawowego dwukondygnacyjnych i trzykondygnacyjnych: - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 350 -450 , - maksymalna wysokość – 12m, 3) dla budynków gospodarczych i garażowych oraz pozostałej zabudowy: - 6m przy kącie nachylenia połaci dachowych 15 0 -250 - 8m przy kącie nachylenia połaci dachowych 350 -450 , 4) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi: 0,30, 5) minimalna intensywność zabudowy wynosi: 0,01, 6) maksymalna intensywność zabudowy wynosi: 1,00, 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 0,50, przy czym zieleń wysoka powinna zająć minimum 40% tej powierzchni, 8) minimalna powierzchnia działki przypadająca na jeden lokal mieszkalny zabudowy jednorodzinnej - 250m2 . 9) wprowadza się zakaz grodzenia terenu dla zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. . 10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 700 m2 , b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i usługowej: 350 m2 , c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej: 250 m2 , d) dla zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności: 1000m2 , e) dla infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej: 4m2 Cena do negocjacji - czekamy na oferty. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. Doradca ds. nieruchomości Renata Sadowa ATA nieruchomości tel. 696pokaż telefon . Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 98/8464/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Wrocław, Jagodno, Jagodno