To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Tajęcina

Działka na sprzedaż Tajęcina,

4181 m2
304 000 PLN 73 zł/m2
Opis
Wójt Gminy Trzebownisko Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tajęcina gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako: - działka nr 196/11 o pow. 0,4181 ha cena wywoławcza 304 000,00 zł za całość (netto) + 23% VAT wadium wynosi 30 000,00 zł Wysokość postąpienia nie może wynieść mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena wywoławcza nieruchomości zostaje obniżona o 20% w stosunku do ceny wywoławczej na I przetargu z dnia 15 czerwca 2021r. Nieruchomość jest objęta ważnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Trzebownisko w dniu 26 kwietnia 2013r. Uchwałą nr XXX/270/13., zgodnie z którym leży w terenie oznaczonym 1P/U tj. tereny zabudowy produkcyjnej, składy i magazyny z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Z przeprowadzonej analizy MPZP oraz obowiązujących aktów prawnych działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki budowlanej. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, objęte księgą wieczystą nr KW RZ1Z/00074412/6. Działka sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Lokalizacja nieruchomości określona jako dobra, kształt działki regularny. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie SSE- Mielec oraz portu lotniczego. Położona jest na zachód od drogi asfaltowej relacji Jasionka- Tajęcina – Wysoka Głogowska. Dojazd do nieruchomości wydzieloną drogą asfaltową. Nieruchomość znajduje się w kompleksach gleb pochodzenia organicznego. Większą część działki pokrywa sieć uzbrojenia terenu (sieć wod. kan, gazowa, energetyczna). Otoczenie nieruchomości stanowią grunty podobne. Przed wykonaniem inwestycji należy wykonać badanie geologiczne gruntu. Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 13 września 2021r. (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę) wpłacającego wadium oraz numer działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Tajęcina, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie. Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku p.14, tel. (017) 77- 13- 714. Wójt Gminy Trzebownisko Kontakt: Urząd Gminy Trzebownisko tel: (017) 77- 13- 714 poczta@trzebownisko.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 181 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Rzeszowski gmina: Trzebownisko miejscowość: Tajęcina

Podobne oferty w tej lokalizacji