Działka 9224,0m2, Szczytniki, Wspólna
703 000 zł 76,21 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

9 224 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Klause osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Klause Mirosław P.H.P.U. „Mir-Bud”, (NIP nr 785pokaż telefon) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Szczytnikach gm. Kórnik, działka ewidencyjna nr 135 i 136, o powierzchni 0,9224 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/000pokaż telefon. Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 703.000,00 (słownie: siedemset trzy tysiące 00/100) złotych netto plus 23% podatku VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 70.300,00 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta 00/100) złotych. Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT. Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2024 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2024 roku. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail podanego w ogłoszeniu. Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu podany w ogłoszeniu. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży. Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szczytniki, Wspólna