Działka 2303,0m2, Sopot, Kamienny Potok
3 684 800 zł 1 600 zł/m2

POWIERZCHNIA

2 303 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Duża działka w Sopocie. Nieruchomość składa się z 4 mniejszych działek o metrażach: 547m2, 585m2, 552m2 i 619m2 MPZP przewiduje przeznaczenie: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi, dla działek z zabudową bliźniaczą dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działek, b) maksymalna wysokość zabudowy: 12,5 m, c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: ᠆ dla działek budowlanych o powierzchni do 400 m² - 25%, ᠆ dla działek budowlanych o powierzchni powyżej 400 m² - 20%, d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 45%, e) forma zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza, f) geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 35º - 45º, g) intensywność zabudowy: maksymalna - 1,2 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,9; minimalna - 0,3, h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych: ᠆ minimalna wielkość działki: 400 m²; dopuszcza się możliwość łączenia działek, ᠆ szerokość frontu działek: dowolna, ᠆ kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny, i) inne ustalenia: ᠆ dopuszcza się podziały wewnętrzne,
Numer oferty: 326996
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Michał | Euro - Rent Nieruchomości

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Sopot, Kamienny Potok