Działka 2200,0m2, Smoszewo
45 zł/m2 99 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Smoszewo - 2200,0m2

45 zł/m2 99 000

POWIERZCHNIA

2 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

WIR.6840.2.2021 OGŁOSZENIE o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym Burmistrz Zakroczymia działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy: Oznaczenie i opis nieruchomości: Działka ew. nr 22 obręb 0010 Smoszewo o powierzchni 0,22 ha (użytek i klasa gruntu: Br R IIIb), prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej nr KW WA1N/000pokaż telefon. Cena wywoławcza (netto): 99 000,00 zł Wadium w złotych: 4 950,00 zł Minimalne postąpienie: 990,00 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług działka jest zwolniona z podatku VAT. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która wygrała przetarg. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2021 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, 05-170 Zakroczym. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakroczym”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/78/2011 z dnia 30.12.2011 r. przez Radę Gminy Zakroczym, ww. działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka usytuowana jest na zachód od centrum miasta Zakroczym. W bliskim sąsiedztwie działki występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wielkość i kształt działki zbliżony do prostokąta zapewnia możliwość racjonalnego, samodzielnego użytkowania. Teren jest płaski, lekko opadający w kierunku południowym. Ze strony zachodniej, północnej oraz południowej działka ma dostęp do działek drogowych. Warunki przetargu 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 30.06.2021 r. w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 4 950,00 zł na rachunek Gminy Zakroczym nr 48 8009 10pokaż telefon Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać: „Wadium, przetarg Smoszewo działka nr ew. 22”. Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Gminy Zakroczym. 2. Wadium i należność z tytułu nabycia nieruchomości może zostać wpłacona wyłącznie w pieniądzu, walucie polski nowy złoty (PLN). 3. Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu należy przedłożyć: - dowodu wniesienia wadium; - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych; - dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Uwagi 1. Zbywana nieruchomość jest wolna od hipotek, 2. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. 3. Przetarg może zostać odwołany przez Burmistrza Zakroczymia jedynie z ważnych powodów. 4. Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu, płatna w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Zakroczym, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Zakroczym. 5. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Zakroczym nr 71 8009 10pokaż telefon Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach. 6. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, o których Zbywca nie miał wiedzy. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Również niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) wadium zostanie zwrócone w przypadku: odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości. 9. O terminie i miejscu podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 10. Nabywca obowiązany jest stawić się w wyznaczonej przez Zbywcę Kancelarii Notarialnej w terminie wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu. 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Zakroczymia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.13. Burmistrzowi Zakroczymia przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 14. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). 15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Zakroczymia. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, pok. nr 2 (parter) – tel. 22 1pokaż telefon; poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek w godz. 8.00 – 17.00, piątek w godz. 8.00-15.00. Burmistrz /-/ Artur Ciecierski Kontakt: Urząd Miejski w Zakroczymiu tel: 22 1pokaż telefon
Numer oferty: 30134/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Średnie ceny w tej lokalizacji

99 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Lokalizacja

Smoszewo
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)