Działka 8300,0m2, Pierwoszyno, Rumska
5 049 000 zł 608,31 zł/m2

POWIERZCHNIA

8 300 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKA USŁUGOWA Z FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ LOKALIZACJA Działka położona w Pierwoszynie przy drodze wojewódzkiej nr 100, która łączy Rumię i Kosakowo. Położenie to zapewnia bardzo dobrą komunikację samochodową z Rumią, Redą, Wejherowem jak i Trójmiastem. Odległość od Gdyni, Rumi czy obwodnicy Trójmiasta to zaledwie 10km. DZIAŁKA Działka płaska, w kształcie prostokąta o powierzchni 8300m2. Grunt rolny, V klasa gruntu. Dojazd droga asfaltową. Media w drodze. Brak zabudowań na działce. MPZP: 1. Przeznaczenie teren zabudowy usługowej oraz teren usług sportu i rekreacji, dopuszcza się funkcję mieszkaniową integralnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą 2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 1) mała architektura: dopuszcza się 2) nośniki reklamowe: dopuszcza się z wyjątkiem wielkoformatowych 3) urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się 4) tymczasowe obiekty usługowo - handlowe: dopuszcza się 3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna - w odległości 8,0m od linii rozgraniczających drogę KDL; 20,0m od granic terenu 13 G 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30% 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% 4) intensywność zabudowy, nie określa się maksymalna: 0,6 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie określa się maksymalna: 10,0m 6) szerokość elewacji frontowej: nie określa się 7) formy zabudowy: nie określa się 8) rodzaj i pokrycie dachu: stromy, kryty dachówką lub jej imitacją 9) inne: nie określa się 4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie określa się 2) minimalna powierzchnia działki: 1000 m2 3) minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 20,0 m 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90 stopni 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1) dostępność drogowa: z drogi KDL 2) parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z pkt. 2 § 11 rozdz.1 3) odprowadzenie ścieków: do układu kanalizacji sanitarnej 4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo w granicach terenu lub do kanalizacji deszczowej 5) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 6) zaopatrzenie w gaz: bezprzewodowo lub z sieci gazowej 7) zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych nisko emisyjnych źródeł ciepła 8) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 9) telekomunikacja: nie określa się 10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ ! ! ! KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od Kupującego (dotyczy wyłącznie ofert oznaczonych znaczkiem KUP bez prowizji) i żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów  - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie partnerzy.pl
Numer oferty: PN483503406
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Andrzej Boruszewski

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Pierwoszyno, Rumska

Podobne nieruchomości