Działka 41900,0m2, Papiernia
25 786 zł 0,62 zł/m2

POWIERZCHNIA

41 900 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARIUSZA BARTOSIEWICZA ogłasza konkurs ofert na zakup w trybie z wolnej ręki udziału (1/4) w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Papiernia, gm. Stanisławów, woj. mazowieckie, która składa się z działek ew.: nr 492 – lasy, pow. 0,3600 ha; nr 493 – lasy, pow. 0,5400 ha; nr 494 – lasy, pow. 1,4700 ha; nr 495 – lasy, pow. 1,2600 ha; nr 532 – łąki trwałe, pow. 0,5600 ha, o łącznej powierzchni nieruchomości: 4,19 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: SI1M/001pokaż telefon. Cena wywoławcza: 25 785,75 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej kancelarii syndyka - www.kancelaria-strynkiewicz.pl oraz portalu www.syndyk-sprzeda.com Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2021 roku w biurze syndyka przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres biura syndyka lub elektronicznie w tytule wskazując „Oferta na zakup nieruchomości Mariusza Bartosiewicza w Papierni, sygn. akt: XIX GUp 247/20”. Decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie data jej nadania. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi Oferentami ustna aukcja (licytacja). Informacji na temat konkursu udziela syndyk Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka telefonicznie pod nr tel. 698pokaż telefon lub e-mail: Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Kontakt: Syndyk Aleksandra Strynkiewicz - Kondracka tel: 698pokaż telefon
Numer oferty: 31123/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Papiernia