To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Namysłów

Działka na sprzedaż Namysłów, Oławska

9700 m2
970 000 PLN 100 zł/m2
Opis
Teren inwestycyjny - pod zabudowę mieszkaniowo usługową o powierzchni około 97 arów położony na obrzeżach miasta Namysłów przy ul. Oławskiej OFERTA DLA INWESTORÓW! Kształt działki zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie oraz brak zabudowań pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór projektu budowlanego zgodnie z przepisami oraz zapisami MPZP. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Namysłów, teren przeznaczony jest jako: Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol D.9MU ) Teren drogi klasy zbiorczej (symbol D.2KDZ ) Dodatkowe informacje: Nieprzekraczalna linia zabudowy Projektowana kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania Strefa ochrony sanitarnej cmentarza Zgodnie z uchwałą nr 384/VIII/21 z dnia 2021-02-11 dot.: MIASTA NAMYSŁÓW dla terenu o przeznaczeniu D.9MU ustala się: 1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 0,8; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, b)inne budynki: dowolny typ dachu; 7)pokrycie dachu: a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi Obszar około 1600 m2 jest oznaczony jako teren drogi klasy zbiorczej (symbol D.2KDZ ) . Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Namysłowie przy ulicy Oławskiej, w bliskiej odległości od lasu. Dojazd do centrum miasta to zaledwie kilka minut, co umożliwia szybkie załatwianie spraw urzędowych, bankowych, zdrowotnych i innych. W bliskim sąsiedztwie sklepy spożywcze i szkoły. Jest również bardzo atrakcyjną lokalizacją dla prowadzenia usług. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4049 OSOBA PROWADZĄCA Martyna Osyp - Kierownik zespołu sprzedaży tel. (+48) 667 80 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.osyp@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
9 700 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: namysłowski miejscowość: Namysłów ulica: Oławska

Podobne oferty w tej lokalizacji