To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Marki

Działka na sprzedaż Marki, Szkolna

11000 m2
4 730 000 PLN 430 zł/m2
Opis
Oferujemy do sprzedaży działkę o powierzchni 11.000m2 położoną w atrakcyjnej lokalizacji przy ul. Szkolnej w Markach, w województwie mazowieckim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewiduje: (...) §103 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 168 MU plan ustala : 1. Powierzchnia terenu: 33,5 ha 2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 2.1. Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest : wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa ; Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym ; Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi ; Zagospodarowanie wskazanych na rysunku planu terenów i obszarów górniczych należy ustalać na podstawie właściwych przepisów prawa. 2.2. Przeznaczenie uzupełniające: Drugorzędny układ drogowy ; Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000 m² p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji ; 2.3. Przeznaczenie dopuszczalne: Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepom- pownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne; 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 3.1. Powierzchnia biologicznie czynna: Minimum 40% dla każdej działki inwestycyjnej ; 3.2. Strefy uciążliwości: W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą ; Wokół gazociągu wysokiego ciśnienia wyznacza się strefę ochronną o zasięgach : a) dla wolnostojących budynków niemieszkalnych po 25 m od osi gazociągu, b) dla budynków mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinnej po 35 m od osi gazociągu, c) dla budynków użyteczności publicznej po 65 m od osi gazociągu, d) dla pozostałych budynków i obiektów według przepisów szczególnych ; 3.3. Wysokość zabudowy: Dla zabudowy mieszkaniowej : do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze ; Dla zabudowy usługowej : do dwóch kondygnacji naziemnych ; 3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej: W zabudowie jednorodzinnej 500m² ; Dla zabudowy szeregowej 200 m² ; 3.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 4. Zasady kształtowania przestrzeni 4.1. Dominanty wysokościowe: Nie dopuszcza się ; 4.2. Linie zabudowy: Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego, przy czym w stosunku do drogi 2 KUS linia zabudowy powinna być ustalana według przepisów ogólnych ; 5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu: Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19. 6. Infrastruktura techniczna: Dopuszcza się lokalizację : lokalnych przepompowni ścieków ; stacji transformatorowych 15/0,4 kV ; (...) Media dostępne w drodze przylegającej do nieruchomości: wodociąg, gazociąg, kanalizacja, prąd.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
11 000 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Wołomiński miejscowość: Marki ulica: Szkolna

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4400m2 działka Krasnosielc
działka Krasnosielc

Polecam Państwu siedlisko o powierzchni 4400m2 , działka ogrodzona . Na działce znajduje się dom całoroczny ok110m2 ,kuchnia ,łazienka , 3 pokoje ,przedpokój ,kotłownia i weranda. W pokojach bardzo ł...

Działka na sprzedaż, Krasnosielc
370 000 zł
4400 m2 84 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4400m2 działka Krasnosielc
działka Krasnosielc

Polecam Państwu siedlisko o powierzchni 4400m2 , działka ogrodzona . Na działce znajduje się dom całoroczny ok110m2 ,kuchnia ,łazienka , 3 pokoje ,przedpokój ,kotłownia i weranda. W pokojach bardzo ł...

Działka na sprzedaż, Krasnosielc
390 000 zł 370 000 zł
4400 m2 84 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4400m2 działka Krasnosielc
działka Krasnosielc

Polecam Państwu siedlisko o powierzchni 4400m2 , działka ogrodzona . Na działce znajduje się dom całoroczny ok110m2 ,kuchnia ,łazienka , 3 pokoje ,przedpokój ,kotłownia i weranda. W pokojach bardzo ł...

Działka na sprzedaż, Krasnosielc
390 000 zł 370 000 zł
4400 m2 84 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1157m2 działka Dębina, Blisko Warszawy
działka Dębina, Blisko Warszawy

Do sprzedania piękna działka budowlana, położona w Dębinie (gmina Czosnów) bezpośrednio przy lesie Puszczy Kampinoskiej, o powierzchni 1157 m2. Działka ma kształt prostokątny i w części do linii lasu ...

Działka na sprzedaż, Dębina
282 308 zł 280 000 zł
1157 m2 242 zł/m2