Działka 9525 m2, Marki, Marki, Długa
4 000 000 zł 419,95 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Marki, Marki, Długa - 9525 m2

Cena 4 000 000 419,95 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Oferujemy Państwu działka na sprzedaż. Nieruchomość położona jest w Markach, przy ulicy Długiej. Powierzchnia wynosi 9525 m2. Obręb 1-03 Działka 202 (została scalona) Możliwa zabudowa jednorodzinna, bliźniacza i szeregowa. Obowiązujący MPZP: Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 24 MU plan ustala : 1. Powierzchnia terenu: ok. 20,7 ha 2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 2.1. Przeznaczenie podstawowe Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest : wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa; Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wyłącznie w formie małych domów mieszkalnych do sześciu lokali w budynku wolnostojącym ; 2.2. Przeznaczenie uzupełniające Drugorzędny układ drogowy ; Usługi zdrowia, oświaty, kultury, administracji, gastronomii i handlu (do 1000 m2 p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji ; 2.3. Przeznaczenie dopuszczalne Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków ; Dopuszcza się utworzenie powiązania komunikacyjnego ul.Klonowej i ul.Długiej w sposób pokazany na rysunku planu bez konieczności zmiany niniejszej uchwały ; 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: Ustala się zakaz realizowania dodatkowych (w stosunku do stanu istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszego planu) zjazdów do układu podstawowego, obsługujących więcej niż dwie posesje; 3.1. Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej przy czym na działkach nr 120,121,122/1,123 w obrębie 1-03 minimum 80% dla każdej działki inwestycyjnej; 3.2. Strefy uciążliwości W strefie uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanej na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą ; 3.3. Wysokość zabudowy Dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych, to jest: parter, piętro i mieszkalne poddasze; Dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych; 3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej 1000 m2 ; przy czym na działkach nr 120,121,123 w obrębie 1-03 - 2000 m2 3.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ; 4. Zasady kształtowania przestrzeni 4.1. Dominanty wysokościowe Nie dopuszcza się; 4.2. Linie zabudowy Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego ; Przy ul. Legionowej nie mniej niż 15,0m od krawędzi jezdni 5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowo wodne; Ustala się ochronę pojedynczych drzew i zespołów zadrzewień o dużych wartościach przyrodniczych ; 6. Infrastruktura techniczna Na terenie ustala się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków oznaczoną na rysunku planu symbolem NU. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV ; Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty. ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
Numer oferty: 173/JZC/OGS
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Ireneusz Obuchowicz
Nr licencji zawodowej: 19016
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Marki, Marki, Długa
Cena:

4 000 000 zł

Cena za m2
419,95 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Kształt działki:
NIEREGULARNY
Powierzchnia całkowita:
9 525 m2
Powierzchnia działki:
9 525 m2
Media:
prąd, gaz, woda
Ogrodzenie działki:
brak
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Wołomin gmina: Marki miejscowość: Marki ulica: Długa
Numer oferty:
173/JZC/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości