To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, kozienicki, Magnuszew

Działka na sprzedaż Magnuszew,

74000 m2
929 800 PLN 13 zł/m2
Opis
Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż: prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Magnuszew, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie w postaci: działek ewidencyjnych nr 653 i 1414 (obręb Magnuszew) o łącznej powierzchni 0,7400 ha; działki ewidencyjnej nr 756 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,1200 ha; działki ewidencyjnej nr 1413/2 (obręb Magnuszew) o powierzchni 0,5600 ha; prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostrów 35, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, obręb Ostrów, o nr działek ewidencyjnych 382 i 391 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi), o łącznej powierzchni 5,1600 ha; maszyn i urządzeń wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie nieruchomości w postaci opryskiwacza rolniczego, betoniarki, spawarki, kosiarki sadowniczej, przyczepy, dwóch agregatów chłodniczych oraz instalacji przeciwprzymrozkowej. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 929.800,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych) Oferty należy składać do dnia 2 listopada 2021 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2021 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk lub osoba przez niego upoważniona. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert oraz jego szczegółowy regulamin dostępne są pod numerem telefonu 22 639-45-55, a także na stronie: www.syndycy.com.pl . w zakładce Licytacje. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
74 000 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: kozienicki gmina: Magnuszew miejscowość: Magnuszew

Podobne oferty w tej lokalizacji