To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Lusina

Działka na sprzedaż Lusina,

345 m2
9 764 PLN 28 zł/m2
Opis
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik  zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu 20 sierpnia 2020 o godz.14.00  w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce  odbędzie się  PI E R W S Z A    L I C Y T A C J A  nieruchomości gruntowej – niezabudowanej: I. udział wynoszący 2/4 części nieruchomości - działka 75/7   położonej  w miejscowości   Lusina ( Gmina Mogilany, Powiat Krakowski ), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/…. Udział jest oszacowany na kwotę: 25.811,00 zł. + 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 19.358,25 zł + 23% VAT II. udział wynoszący 1/4 części nieruchomości - działka nr 75/13   położonej  w miejscowości   Lusina ( Gmina Mogilany, Powiat Krakowski ) posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/… Udział jest oszacowany na kwotę: 13.019,00 zł. + 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9.764,25 zł. + 23% VAT III. udział wynoszący 48/116 części nieruchomości - działka nr 75/52    położonej  w miejscowości   Lusina ( Gmina Mogilany, Powiat Krakowski ) posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie  pod nr KW KR3I/…. Udział jest oszacowany na kwotę: 151.484,00 zł.  + 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 113.613,00 zł. + 23% VAT Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości  najpóźniej przed przystąpieniem do przetargu w  gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego ( przed przystąpieniem do przetargu środki powinny znajdować się na rachunku komornika sądowego )  67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy  jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł ( na kwotę tę nie zalicza się wpłaconej rękojmi ), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. POUCZENIE Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części. Dodatkowe informacje w Kancelarii Komornika 12 288-35-55
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
345 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: krakowski gmina: Mogilany miejscowość: Lusina

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 1610m2 działka Warszawa, Bielany
działka Warszawa, Bielany

Atrakcyjna działka budowlana położona na warszawskich Młocinach w dzielnicy Bielany. Rejon ulic Rudzika i Ptasi Raj. Obowiązujący plan miejscowy dopuszcza zabudowę jedynie zabudowę jednorodzinną mies...

Działka na sprzedaż, Warszawa
1 770 000 zł
1610 m2 1 099 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 4400m2 działka Emów
działka Emów

Wiązowna / Emów / 4400 m2 / WZ Piękna działka, dla osób chcących zamieszkać z dala od zgiełku miasta na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Kształtna działka leśna z prawem zabudowy. Posiad...

Działka na sprzedaż, Emów
579 000 zł
4400 m2 132 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 2035m2 działka Stara Wieś
działka Stara Wieś

Stara Wieś / Dąbrowiecka / 2035 m2 / budowlana Zadrzewiona działka przy asfaltowej drodze do Celestynowa. Działka z Warunkami Zabudowy na dom jednorodzinny. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację...

Działka na sprzedaż, Stara Wieś
350 000 zł
2035 m2 172 zł/m2
WYRÓŻNIONE działka na sprzedaż 7472m2 działka Pawłówek
działka Pawłówek

Pawłówek to malownicza wieś położona w województwie mazowieckim w gminie Pułtusk. Większość jej części leży nad rzeką Narwią. Pawłówek otoczony jest rezerwatem przyrody "Bartnia" utworzonym w 1977 r....

Działka na sprzedaż, Pawłówek
770 000 zł
7472 m2 103 zł/m2