Działka 994 m2, Kamieńczyk
25 200 zł 25,35 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Kamieńczyk - 994 m2

Cena 25 200 25,35 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Wyszków, dn. 19.09.2019r. BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków oznaczonej numerem ewidencyjnym 634/22 o pow. 994m2, położonej w Kamieńczyku, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/000pokaż telefon. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza – 25.200,00zł (wadium 3.700,00zł) Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 90% ceny wywoławczej z I przetargu. Terminy poprzednich przetargów: 15.05.2019r., 26.06.2019r., 06.08.2019r., 17.09.2019r. UWAGA! Działka położona jest na terenie zalewowym. Burmistrz Wyszkowa informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę na powyższej działce będzie możliwe zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją „Przetarg w dniu 29.10.2019r. Kamieńczyk”, najpóźniej do dnia 23 października 2019r. na konto nr 19 8931 00pokaż telefon w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty: 1) Dokument tożsamości. 2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu. 3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu. 5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców). Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29)pokaż telefon. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl Kontakt: Urząd Miasta Wyszków tel: (29)pokaż telefon
Numer oferty: 24487/3186/OGS
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Kamieńczyk
Cena:

25 200 zł

Cena za m2
25,35 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
994 m2
Powierzchnia działki:
994 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Mazowieckie powiat: Wyszkowski gmina: Wyszków miejscowość: Kamieńczyk
Numer oferty:
24487/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości