To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, bieruńsko-lędziński, Imielin

Działka na sprzedaż Imielin, Szafirowa

4908 m2
258 525 PLN 53 zł/m2
Opis
BEST S.A. działając w imieniu BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Gdyni (Fundusz), wierzyciela hipotecznego przedmiotowej nieruchomości (nasz znak 573409). INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ I licytacja odbędzie się w dniu 24.09.2021 r., godz. 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 2, 41-400 Mysłowice w Sali nr 102. SUMA OSZACOWANIA: 344.700,00 ZŁ CENA WYWOŁAWCZA I LICYTACJI: 258.525,00 ZŁ RĘKOJMIA: 34.470,00 ZŁ Komornik prowadzący sprawę: Michał Myszka Kancelaria Komornicza nr V w Mysłowicach tel. 574 950 458 nr sprawy KM 419/20 Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z czterech działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 654/27, 655/27, 656/20 i 658/20, objęte jedną księgą wieczystą, o łącznej powierzchni 4.908 m2 , położonej miejscowości 41-407 Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, przy ul. Szafirowej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 658/20 położona jest w Imielinie przy zbiegu ulic Malczewskiego i Szafirowej i składa się z działki gruntu o powierzchni 1.274 m2 . Teren posiada dostęp do drogi publicznej o niskim natężeniu ruchu kołowego. Najbliższe otoczenie szacowanej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane głównie leśne oraz luźna zabudowa o zróżnicowanym charakterze. W nieco dalszej odległości znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice. Lokalne punkty handlowo - usługowe oraz przystanek autobusowy łączący osiedle z centrum miasta gdzie zlokalizowane są główne budynki administracji i użyteczności publicznej oraz punkty handlowe i usługowe znajdują się w dalszej odległości – działka zlokalizowana w peryferyjnej strefie. Teren posiadający dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt średnio regularny zbliżony do kwadratu połączonego z trójkątem. Na terenie nieruchomości stwierdzono istnienie nasadzeń drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Stan zagospodarowania – zły. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 656/20 położona jest w Imielinie przy ulicy Szafirowej, będącą publiczną drogą utwardzoną i składa się z działki gruntu o powierzchni 966 m2 . Warunki dojazdu i dostępu – średnie. Najbliższe otoczenie szacowanej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane głównie leśne oraz luźna zabudowa o zróżnicowanym charakterze. W nieco dalszej odległości znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice. Lokalne punkty handlowo - usługowe oraz przystanek autobusowy łączący osiedle z centrum miasta gdzie zlokalizowane są główne budynki administracji i użyteczności publicznej oraz punkty handlowe i usługowe znajdują się w dalszej odległości – działka zlokalizowana w peryferyjnej strefie. Teren posiadający 8 dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt dość regularny zbliżony do ściętego kwadratu. Na terenie nieruchomości stwierdzono istnienie nasadzeń drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Stan zagospodarowania – zły. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 655/27 położona jest w Imielinie przy ulicy Szafirowej, będącą publiczną drogą utwardzoną i składa się z działki gruntu o powierzchni 1.233 m2 . Warunki dojazdu i dostępu – średnie. Najbliższe otoczenie szacowanej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane głównie leśne oraz luźna zabudowa o zróżnicowanym charakterze. W nieco dalszej odległości znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice. Lokalne punkty handlowo - usługowe oraz przystanek autobusowy łączący osiedle z centrum miasta gdzie zlokalizowane są główne budynki administracji i użyteczności publicznej oraz punkty handlowe i usługowe znajdują się w dalszej odległości – działka zlokalizowana w peryferyjnej strefie. Teren posiadający dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt nieregularny (prostokąt z wbitym trójkątem). Na terenie nieruchomości stwierdzono istnienie nasadzeń drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Stan zagospodarowania – zły. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 654/27 położona jest w Imielinie przy ulicy Szafirowej, będącą publiczną drogą utwardzoną i składa się z działki gruntu o powierzchni 1.435 m2 . Warunki dojazdu i dostępu – średnie. Najbliższe otoczenie szacowanej nieruchomości stanowią tereny niezabudowane głównie leśne oraz luźna zabudowa o zróżnicowanym charakterze. W nieco dalszej odległości znajduje się zbiornik wodny Dziećkowice. Lokalne punkty handlowo - usługowe oraz przystanek autobusowy łączący osiedle z centrum miasta gdzie zlokalizowane są główne budynki administracji i użyteczności publicznej oraz punkty handlowe i usługowe znajdują się w dalszej odległości – działka zlokalizowana w peryferyjnej strefie. Teren posiadający dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Na terenie nieruchomości stwierdzono istnienie nasadzeń drzew i krzewów bez znaczenia gospodarczego. Stan zagospodarowania – zły Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 470,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 43 2490 0005 0000 4600 3433 2220 Alior Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach akta postępowania egzekucyjnego. W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
4 908 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: bieruńsko-lędziński gmina: Imielin miejscowość: Imielin ulica: Szafirowa

Podobne oferty w tej lokalizacji