Działka 21303,0m2, Gostynin
1 704 240 zł 80 zł/m2

POWIERZCHNIA

21 303 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest działka inwestycyjna w miejscowości Gostynin o powierzchni 21 303 m2. Działka znajduje się między ul. Żeromskiego / ul. Kolejową / ul. Kraśnicką a Drogą Krajową nr 60, numer 5313/2. Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 1) Przeznaczenie terenów: - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) ustala się wprowadzenie nowej zabudowy w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej i szeregowej b) na działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z zabudowa gospodarczą i garażową c) zabudowa gospodarcza i garażowa może być realizowana jako wbudowana w budynek mieszkalny lub wolnostojąca [PODZIAL] 3) Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) stosunek powierzchni całkowitej zewnętrznej wszystkich kondygnacji naziemnych zabudowy z pominięciem tarasów, balkonów, schodów itp., do powierzchni działki jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy: 0,1 – 0,9 b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 40% c) do pokrycia dachów spadzistych należy stosować pokrycia ceramiczne lub ich imitacje w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym, brązowym d) parametry zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej: - wysokość zabudowy maksymalnie do 12 m, - wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej nie może przekraczać 8,0 m do kalenicy, - geometria dachów – dachy nowo realizowanych i rozbudowywanych budynków należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 150 do 450, - dopuszcza się w zabudowie gospodarczej i garażowej dachy płaskie lub jednospadowe, - dopuszcza się zachowanie kształtu istniejącej zabudowy, e) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych na terenie inwestycji w ilości minimum 2 stanowiska na1 lokal mieszkalny, f) stanowiska w pomieszczeniach garażowych zalicza się do miejsc postojowych; 4) Zasady podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m2, - dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2, - dla zabudowy szeregowej – 300 m2, b) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone planem, wyłącznie dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz jako poszerzeń pasów drogowych lub dołączenia do nieruchomości sąsiedniej, c) ustala się minimalną szerokość frontu działki: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 20 m, - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 20 m, - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 8 m, d) podziału na działki budowlane dokonywać należy wyłącznie prostopadle do dróg KDD i KDL z możliwym odchyleniem 10% SERDECZNIE ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO Podstawowe Powierzchnia : 21 303,00 m2 Cena netto : 1 704 240 PLN VAT : zwolnione Podstawowe Ogrodzenie : Brak Działka narożna : Nie Przeznaczenie : inwestycyjna - jednorodzinne Stan prawny Aktualne pozwolenie na budowe : Nie Możliwość podziału : Tak Miejscowy plan zagosp. : Tak Studium : Nie Warunki zabudowy : Nie Warunki handlowe Cena m2 : 80,00 PLN Media Gaz : W drodze Więcej podobnych ofert nieruchomości na maxon.pl Link do oferty: http://mieszkania.maxon.pl/oferta/grunt-sprzedaz-gostyninski-gostynin-530-GI-MAX Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność
Numer oferty: 530/GI/MAX
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Piotr Sor
Nr licencji zawodowej: 1

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Gostynin

Podobne nieruchomości