To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Dzierżoniów

Działka na sprzedaż Dzierżoniów,

1186 m2
145 000 PLN 122 zł/m2
Opis
Ogłoszenie nr 17 /2021/PN Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek niezabudowanych położonych w obrębie Zatorze przy ul. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, Kw SW1D/00016234/6 Nr działek 115/5 Powierzchnia (m2) 1 186 Cena wywoławcza (zł) 145 000 Wysokość wadium 14 500 Godzina przetargu 11:15 Nr działek 115/6 Powierzchnia (m2) 1 205 Cena wywoławcza (zł) 147 000 Wysokość wadium 14 700 Godzina przetargu 11:30 Nr działek 115/7 Powierzchnia (m2) 1 320 Cena wywoławcza (zł) 159 000 Wysokość wadium 15 900 Godzina przetargu 11:45 Przeznaczenie działek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Termin przetargu - 30.06.2021r. Miejsce przetargu - sala nr 14 Urzędu Miasta w Dzierżoniowie (I piętro) Wadium - należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 50 95207 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 25.06.2021r. - Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. - Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu. - W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów. - Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl. - Na terenie sprzedawanych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/273/09 z dnia 29 czerwca 2009r. przez Radę Miejską w Dzierżoniowie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2009r. nr 147 poz. 2859. W planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - MN5. - Na działce 115/9 obręb Zatorze WiK Sp. z o.o. planuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej (o średnicy DN200) oraz odgałęzień sieci (o średnicy DN160) do granic poszczególnych działek (zakończonych studzienkami przyłączeniowymi przed granicą posesji), o łącznej długości ok. 0,18 km. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: II/III kwartał 2022 r. Również WiK Sp. z o.o. wybuduje sieć wodociągową w ul. Kilara w Dzierżoniowie, na działce nr 115/9 obręb Zatorze – na odcinku równoległym do torów kolejowych. Sieć wodociągowa zostanie wybudowana do 2023 r. - Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, obecnym zagospodarowaniem nieruchomości oraz uzbrojeniem. - W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 z póź.zm.). - W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późn. zm.) - Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg na zbycie działki. - Koszty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi oferent. - Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. - Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-70/71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl. - Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Dariusz Kucharski Burmistrza Dzierżoniowa Dzierżoniów, 04. maja 2021r.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
1 186 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Dzierżoniowski miejscowość: Dzierżoniów

Podobne oferty w tej lokalizacji