Działka 4014,0m2, Białystok, Pieczurki
1 622 600 zł 404,24 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 014 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ATRAKCYJNY TEREN NA OS PIECZURKI Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE OFERTA OBJĘTA KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI!! Nieruchomość położona jest wśród istniejącej zabudowy jednorodzinnej Powierzchnia: 4014m2 Cena 404zł/m2 Wymiary: 31,76 / 127 Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje M iejscowy P lan Z agospodarowania P rzestrzennego . Zgodnie z uchwałą nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19maja 2016 roku teren został podzielony na 3 części oraz nowo projektowaną drogę o symbolu 5KD-D Najbardziej atrakcyjną częścią nieruchomości jest teren oznaczony na mapie planu symbolem 2MN, położony pomiędzy ulicami Pieczurki a nowo projektowaną ulicą 5KD-D. Teren ten ma łączną powierzchnię ok 1593m2 i dużą pow. zabudowy (widoczny na zdjęciach) Na planie jest również wyznaczony pas pod nowo projektowaną drogę 5KD-D o łącznej powierzchni ok 317m2, który zostanie (w miarę postępu zabudowy jednorodzinnej) wykupiony przez Miasto Białystok. Cenę za drogę określa rzeczoznawca na podstawie średnich cen w danym rejonie w ostatnich miesiącach. Aby Miasto Białystok wykupiło nieruchomości pod drogę, należy wydzielić ten teren i nanieść zmiany w Rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Obszar określony symbolem 3MN, IT, ZP o łącznej powierzchni ok 1572 posiada określoną w planie nieprzekraczalną linię zabudowy o głębokości 15m, co przy szerokości 24m, daje 360m2, czyli 22,9% maksymalnej powierzchni zabudowy. Na pozostałym terenie można zrobić miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz wspólne miejsce rekreacji Ostatnią parcelę na końcu działki, oznaczoną symbolem 4IT, ZP o łącznej powierzchni 532m2 można wyłącznie wykorzystywać w celach rekreacyjnych, z możliwością wprowadzenia elementów małej architektury, służące j rekreacji codziennej, ponieważ teren ten graniczy z rzeką Dolistówką. Zapraszam do kontaktu, w celu uzyskania szczegółowych informacji o nieruchomości oraz prezentacji jej w terenie. ____________________________________________________ Poniżej prezentuję wyciąg z uchwały nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 19maja 2016 roku § 37 w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 2MN, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. a) powierzchnia zabudowy: max 40% b) teren biologicznie czynny: min 30% c) wysokość budynków: max 10m d) szerokość elewacji frontowej: - od ul. Pieczurki: max 15m - od nowoprojektowanej 5KD-D: max 25m e) miejsca postojowe - min 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom § 38 , w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 3MN,IT,ZP , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną. a) powierzchnia zabudowy: max 30% b) teren biologicznie czynny: min 40% c) wysokość budynków: max 9m d) szerokość elewacji frontowej: dotyczy wszystkich segmentów łącznie od strony drogi 5KD-D: max 25m e) miejsca postojowe - min 1 miejsce postojowe lub garażowe na 1 dom f) zakazuje się lokalizacji kondygnacji podziemnych § 39 , w którym mowa o parametrach zagospodarowania dla terenów objętych symbolem 4IT,ZP , przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i zieleń urządzoną. a) teren biologicznie czynny - min 80% b) dopuszcza się wprowadzenie elementów małej architektury c) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych, realizacji ogrodzeń, wymiany gruntu, zmiany stosunków wodnych i podnoszenia rzędnej terenu. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Sylwia Michałowska (licencja nr: 12417) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: ALT-GS-871
Nr licencji zawodowej: 12417

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Białystok, Pieczurki