To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Kowalków-Kolonia

Dom na sprzedaż Kowalków-Kolonia,

68,50 m2
28 000 PLN 409 zł/m2
Opis
Do sprzedania: działka numer 323/5 o powierzchni 830 m² wraz z posadowionym budynkiem biurowym o powierzchni 68,50 m² Nieruchomość położona w miejscowości Kowalków Kolonia Nr 5, w gminie Kazanów, powiecie zwoleńskim, województwie mazowieckim, księga wieczysta Nr RA1Z/00015031/4 Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazanów, działka nr 323/5 znajduje się na terenach mieszkaniowo – usługowych. W gminie Kazanów dominuje rolnictwo. Położenie oraz walory środowiska przyrodniczego zachęcają do rozwoju agroturystyki oraz usług rekreacyjno-wypoczynkowych na tych terenach. Bliska odległość nieruchomości do rzeki Iłżanki. W chwili obecnej lokal o powierzchni użytkowej 15,60 m² jest przedmiotem umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Wjazd na nieruchomość z asfaltowej drogi publicznej. Budynek wyposażony w instalacje: Elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną ( szambo) Budynek wymaga gruntownego remontu! Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Prowadzący aukcję: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Region Pionu Infrastruktury w Warszawie, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pokój 615 VI p. Cena wywoławcza netto: 28.000,00 zł Minimalne Postąpienie: 300,00 zł Wadium: 2.800,00 zł sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 15.09.2021r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 11.00, aukcja rozpocznie się o godzinie 11.30 w pokoju nr 615 Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 13.09.2021r. przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Kowalków Kolonia nr 5 Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt:502-019-206), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 13.09.2021r. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie Poczta Polska Nieruchomości oraz pod numerami telefonów: (22) 505-30-64 , 725-230-306
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
6
Powierzchnia całkowita:
68,50 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie miejscowość: Kowalków Kolonia