To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: podkarpackie, Hoczew

Dom na sprzedaż Hoczew,

234,99 m2
384 000 PLN 1 634 zł/m2
Opis
DOM W HOCZEWIE NA SPRZEDAŻ Na sprzedaż dom (pow. 234,99 m2) wraz z działką 694/3 (pow. 492 m2) w miejscowości Hoczew województwo podkarpackie powiat leski księga wieczysta Nr KS1E/00009909/2 N= 49.4239002 (szerokość geograficzna ) E = 22.3263006 (długość geograficzna) Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko uchwalonego Uchwałą Nr LVII/418/XXXXVI/277/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2013r działka nr 694/3 znajduje się na terenach o przeznaczeniu M5 – Obszar istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 119 m2 (powierzchnia użytkowa 234,99 m2), murowanym podpiwniczonym, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blachą. Budynek w średnim stanie technicznym, do remontu. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 13.10.2021 roku Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godzinie 09:30, aukcja rozpocznie się o godzinie 10:00 w pokoju nr 548, pawilon C, p.III Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do dnia 11.10.2021 przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. Wadium wnoszone w pieniądzu, w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta:85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja – Hoczew” UWAGA – wadium: 1) złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; 2) złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 502-014-112), począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 11.10.2021 roku. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 502 014 114 oraz na stronie POCZTA POLSKA NIERUCHOMOŚCI
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
5
Powierzchnia całkowita:
234,99 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: leski gmina: Lesko miejscowość: Hoczew